Usnesení soudu: Návrh na vyhlášení referenda byl bezvadný, magistrát dělal obstrukce.

usneseni_souduusneseni_souduJIHLAVA – Krajský soud v Brně se ve svém pátečním usnesení jednoznačně postavil na stranu inciativy referenda. Soud označil návrh na konání místního referenda za bezvadný a postup Jihlavského magistrátu zaobstrukční. Návrh na konání místního referenda musí tedy být předloženna nejbližším jednání (15.9.2014) zastupitelstvu města, které o něm rozhodne. Přípravný výbor požaduje jeho vyhlášení v souběhu s říjnovými komunálními volbami.

Iniciativa referenda podala žalobu na postup magistrátu města Jihlavy, který opakovaně odmítal uznat návrh na vyhlášení referenda o spalovně a odpadech. Soud se však za návrh postavil. Magistrát neměl pravdu a protizákonně bránil přijetí návrhu, který měl být již dávno projednán v radě města a připraven v materiálech pro jednání zastupitelstva.

Soud dokonce nad rámec žaloby uznává za dostatečný i finanční odhad nákladnosti referenda, na kterém magistrát své odmítnutí návrhu mimo jiné také stavěl[1]. Magistrát měl dále problémy s formulací otázek referenda, kde nevěděl, jak jsou vymezeny „veškeré kroky v samostatné působnosti“. Tyto kroky radnice jsou však definovány v zákoně, jehož neznalost soud magistrátu také předkládá.[2] Magistrát obdržel dále od soudu napomenutí, že by neměl blokovat vyhlášení referenda obstrukcemi a příliš přísným výkladem zákona.[3]

„Jsme velmi rádi, že jsme se dovolali práva proti velkopanské magistrátní rétorice. Nyní je vyhlášení referenda v rukou zastupitelů. Žádáme je, aby v rámci svým pravomocí vyhlásili referendum v souběhu s podzimními volbami s ohledem na hospodárnost a vyšší volební účast.“ Komentuje usnesení soudu zmocněnec přípravného výboru referenda Vít Prchal.

Přípravný výbor i v tomto světle znovu upozorňuje na protizákonnost rozdávání pokut lidem, kteří podepsali návrh vícekrát, a vyzývá je, aby proti pokutám podali odpor. „Magistrát nemůže rovnou rozdat pokuty, aniž by zkoumal, zda šlo o omyl či úmysl. I na toto jednání magistrátu hodláme podat stížnost a věřím, že i zde se magistrátu dostane patřičného napomenutí.“ Dodává Vít Prchal, zmocněnec přípravného výboru referenda.

——-

Citace z usnesení soudu:

Celé usnesení ke stažení na https://www.referendumjihlava.cz/ke-stazeni/

[1]…Zde soud pouze nad rámec poznamenává, že odhad ve smyslu § 10 odst. 1 písm. d) zákona o místním referendu je nutno chápat pouze jako předběžnou prostou kalkulaci, kdy jako nevyhovující by měl být označen toliko odhad absentující či excesivní (blíže viz Rigel, F.: Zákon o místním referendu s komentářem a judikaturou, Nakladatelství Leges, 2011, s. 102).

[2]…Magistrát tedy fakticky požadoval po navrhovateli, aby mu konkretizoval to, co vymezuje zákon. To, aby odpůrce v rámci samostatné působnosti nejednal nezákonně, vyplývá již z požadavků právních předpisů, kterými jsou představitelé odpůrce vázáni při výkonu svého mandátu…

[3]…Jinými slovy, výkladem a aplikací zákona o místním referendu by nemělo docházet k tomu, že i přes splnění zákonem daných podmínek k realizaci politického práva hlasovat v místním referendu by bylo z důvodů obstrukčních či přísného formalismu do tohoto práva nepřípustně zasaženo, resp. realizace tohoto práva fakticky znemožněna.

Tisková zpráva ke stažení v e formátu pdf
Usnesení soudu ke stažení ve formátu pdf.