Spalovna vypouští víc toxických látek, než si myslíte.

Málo se to ví a málo se o tom mluví. Spalovny vypouštějí do ovzduší několik stovek chemických látek. Od těch nejjednodušších a neškodných sloučenin až po komplikované toxické sloučeniny.
Naprostá většina chemikálií vycházejících z komína spalovny se neměří a nejsou pro ně stanovené žádné emisní limity. Převážně proto, že měření by bylo velmi drahé a časově náročné. Emisní limity pro spalovny jsou nastavené pouze pro několik málo látek, které se relativně snadno a lacino dají měřit.

Podívejte se na seznam chemických látek v kouři spalovny!chemicke-latky-v-kouri-spaloven

Nákladná vědecká studie analyzovala organické látky v kouři ze spaloven v Německu. Odhalili jich takřka 200. A to je výčet jen organických látek. Neměřily se těžké kovy, oxidy dusíku, síry ani jiné anorganické látky, které spalovny také produkují.

Názvy chemikálií v tabulce jsou anglicky.