Nové skutečnosti nenastaly, přesto zastupitelé změnili názor a posílají referendum opět k soudu

Tisková zpráva přípravného výboru referenda a Společně pro Vysočinu ze dne 23. 10. 2015.

Jihlava – Přesto, že nenastaly žádné nové skutečnosti, bylo na včerejšek svoláno mimořádné zasedání Zastupitelstva města Jihlavy, aby po měsíci opětovně projednalo stejný návrh na podání ústavní stížnosti proti soudním vyhlášení místního referenda o odpadech a spalovně odpadů. Zatímco na zasedání 22. září nebylo podání stížnosti schváleno, včera na druhý pokus se již pro návrh našla nejtěsnější většina 19 hlasů. Jihlavská radnice tedy pokračuje ve svém obstrukčním tažení proti konání referenda a ústavní stížnost v nejbližších dnech podá i přesto, že pod návrhem na vyhlášení referenda je podepsáno více než 4.500 Jihlavanů a soud jeho konání již třikrát potvrdil.

Primátor Rudolf Chloupek (ČSSD) opětovné hlasování o stejné věci hájil tím, že ho oslovili někteří zastupitelé, aby jednání znovu svolal, protože změnili na věc názor. Z hlasování vyplývá, že Karolína Koubová (Fórum Jihlava) a Martin Laštovička (KDU-ČSL) byli jediní dva zastupitelé, kteří se v září zdrželi hlasování a včera zvedli ruku pro ústavní stížnost [1]. To v kombinaci s absencí a prezencí dalších zastupitelů stačilo na nejtěsnější možné schvální návrhu. Primátor tímto manévrem jako nezlomný kritik jihlavského referenda zajistil pokračování soudních obstrukcí. Do diskuse se zapojovala i veřejnost včetně členů přípravného výboru referenda a členů občanského sdružení Společně pro Vysočinu. “Bohužel jsem si místy připadal spíše jako při audienci u nějakého samovládce, než na demokratickém jednání zastupitelstva. Pan primátor v rozpravě ihned komentoval a reagoval na každé vystoupení bez ohledu na pořadí přihlášených do diskuse, rozhodl se zkrátit příspěvky diskutujících až v průběhu diskuse a navíc až v momentě, kdy dostala slovo veřejnost. Odebral také slovo zmocněnci přípravného výboru během věcné argumentace k údajné zastaralosti otázek referenda [2],” říká Jiří Pykal ze sdružení Společně pro Vysočinu. Na výtky jednoho ze zastupitelů k omezování veřejnosti pan primátor reagoval takto: “Pochopitelně je trošku otázka, jestli mluví tady zastupitel, nebo mluví veřejnost.” Takovéto chápání demokratické diskuse je pro nás nepřijatelné.

Matěj Man, předseda občanského sdružení Společně pro Vysočinu, zplnomocněný přípravným výborem, v rozpravě rozporoval argumentaci pro návrh ústavní stížnosti: “Není pravda, že soud zabránil zastupitelům o referendu rozhodnout, tuto možnost měli např. 15. září 2014, kdy zastupitelstvo v hlasování odmítlo projednat návrh na konání místního referenda. Minulý primátor Jaroslav Vymazal (ODS) na stejném jednání tehdy slíbil, že návrh na konání referenda osobně předloží nejbližší radě a zastupitelstvu k projednání. Svůj slib porušil a návrh poslal rovnou k soudu.

Stejně tak žádná z otázek neztratila na své aktuálnosti a všichni členové přípravného výboru jsou zcela jednotní a stále trvají na konání referenda společně s podzimními volbami 2016. Žádný člen přípravného výboru nesouhlasí se zrušením referenda ani s podáním ústavní stížnosti. Tento svůj postoj všichni členové přípravného výbor deklarovali také prostřednictvím písemného prohlášení.” Dodává Man.

Kontakt: Matěj Man, man.matej@gmail.com, 724 115 436

[1] Příloha “srovnání hlasování” porovnává postoje všech zastupitelů s měsíčním odstupem, pdf ke stažení
[2] Příloha “argumenty” materiál, který dostali do rukou zastupitelé od přípravného výboru referenda, pdf ke stažení

Tisková zpráva v pdf ke stažení.