Referendum letos na podzim už nemůže nic zastavit. Ústavní soud se postavil za občany, pokáral i podřízené soudy

Ačkoli se jihlavští zastupitelé rozhodli bojovat proti referendu i na půdě ústavního soudu, opět neuspěli. Referendum již tedy není možné zpochybnit ani jinak napadnout. Kvůli obstrukcím jihlavských úředníků a zastupitelů se referendum může uskutečnit až s dvouletým zpožděním oproti původnímu plánu. I přes to je stále aktuální a jeho otázky stále nejsou uspokojivě vyřešené.

Ústavní soud zamítl stížnost magistrátu města Jihlavy, který si stěžoval na to, že o referendu nemohli rozhodnout sami zastupitelé, ale že jej vyhlásil soud. „Od začátku to byl nesmysl. Zastupitelé měli 2 roky na to, aby o referendu rozhodli. Dokonce o něm na konci roku 2014 dali hlasovat a návrh na jeho konání zamítli, což bylo samo o sobě kuriózní [1], protože pokud jsou splněné zákonné podmínky pro konání referenda, nemohou jej zastupitelé zamítnout.“ Říká Matěj Man, předseda spolku Společně pro Vysočinu, který se na aktivitách referenda podílí.
Zároveň vydal ústavní soud také stanovisku ve věci stížnosti přípravného výboru, který v prosinci roku 2014 žádal ústavní soud o posouzení postupu soudů nižší instance, které dali zapravdu magistrátu, když referendum potopil na údajné procesní chybě. Takový postup ústavní soud kritizuje a upozorňuje na to, že Brněnský soud měl přípravný výbor o správném procesním postupu sám poučit.
„Pokud analyzujme zpětně všechny rozsudky a vyjádření všech soudů, které v kauze Jihlavského referenda padly, je patrné, že magistrát neměl ve své argumentaci pravdu ani jednou. V tomto světle je úsměvný argument jihlavských politiků, kterým připadá referendum pouze jako vyhozené peníze. Statisíce korun investovaných do právních analýz, podané žaloby a dva roky práce právního oddělení magistrátu, který neprávem bojoval proti referendu, to nikoho nepálí.“ Kritizuje pokrytectví Jihlavského magistrátu Man.
Členové iniciativy referenda přesto věří, že se letos podaří s magistrátem najít společnou řeč a referendum uspořádat ve vzájemné součinnosti tak, aby k němu přišlo co nejvíce voličů a výsledek, ať už bude jakýkoliv, byl platný a závazný.

 [1] výňatek za zápisu jednání zastupitelstva, kde zastupitelé hlasovali proti referendu: Usnesení č. 403/14-ZM: Zastupitelstvo města Jihlavy n e s c h v a l u j e projednání Návrhu přípravného výboru na konání místního referenda dle návrhu MVDr. Přemysla Nováka.

Vyjádření ústavního soudu: Nepřijetí stížnosti magistrátu
Vyjádření ústavního soudu: S referendem bylo vše v pořádku, soud měl poučit.