Proč referendum?

V Jihlavě je v plánu stavět spalovnu komunálních odpadů. Jsou minimálně 2 varianty její velikosti. Může spalovat odpady z celého kraje, nebo okresu. Referendum nám občanům dává možnost rozhodnout, zda to tak opravdu chceme a jestli s tímto politickým rozhodnutím souhlasíme či nikoli. Rozhodneme o řešení odpadové otázky. Rozhodneme, zda změnit systém, aby lidé, kteří poctivě třídí odpad, byli zvýhodněni oproti těm, kdo všechno sypou na jednu hromadu. A o tom, zda se bude odpad v Jihlavě pálit nebo ne.  Otázky referenda:

Lidé tomu nerozumí a tak nemohou o spalovně rozhodovat.

To je prašivá arogance mnoha Jihlavských i Vysočinských politiků a úředníků. Referendum není hlasování odborníků a specialistů. Referendum je z podstaty věci hlasování širokého lidu. Každý člověk v Jihlavě si může srovnat v hlavě, jak se mu bude žít ve městě se spalovnou  nebo bez spalovny. Neznamená to, že musím být chodící encyklopedie a citovat relevantní literatury na požádání. V referendu je bez jakékoliv diskuse platný hlas do urny vhozený na základě pocitu nebo aktuální nálady. Nenechte se pasovat do role ovcí, které přeci ničemu nerozumí a musí se nechat obstarávat od svrchovaných pastýřů. Každý jeden Jihlavský volič je stoprocentně kompetentní v referendu hlasovat.

Co se stane, když bude referendum platné?

Scénářů jak může referendum dopadnout je celkem 9. Od toho nejlepšího – platné referendum závazné ve všech otázkách až po ten nejhorší – neplatné referendum jako celek. A pak cokoliv mezitím.

Ideální by bylo mít referendum platné a závazné s odpověďmi 3 x ANO. Tedy ANO u každé z otázek. To by znamenalo, že město Jihlava musí zabránit výstavbě spalovny. Musí zlepšit systém motivace obyvatel ke třídění odpadu. Musí do plánu odpadového hospodářství přidat vysoký cíl pro recyklaci odpadu. Musí motivovat lidi, aby méně plnily černé popelnice. Cest jak k tomu dojít je nepřeberné množství. Neznamená to žádnou překotnou revoluci. Spíš pozvolné nasměrování vývoje v příštích deseti letech. Znamenalo by to zablokování možnosti výstavby spalovny a nutnost zvýšit míru třídění. To je celé. Pokud si Jihlava možnost stavby spalovny ponechá, nejspíš v oblasti třídění odpadů neudělá o moc víc, než jí ukládá zákonné minimum. 3x ANO v referendu není krok do neznáma ani krok směrem k monstrózním ekonomickým výdajům města. Referendum, ať už dopadne jakkoliv neznamená pro Jihlavu žádný katastrofický scénář ani slepou uličku.

A co tedy jiného, když ne spalovna?

Není pochyb o tom, že se skládky plní a je třeba jednat. Většina politiků a úředníků volí nejpohodlnější a nejrychlejší řešení – chtějí stavět spalovnu. Je to však zařízení extrémně nákladné (cca 2, 5 mld. Kč) a  navíc spálením odpad nemizí, pouze se jeho hmotnost zmenšuje na 1/3. Spálením také vzniká i toxický popílek. Některé evropské regiony docílily toho, že dnes skládkují také pouze 1/3 odpadu na rozdíl od stavu před 10 lety a nepotřebují tak stavět spalovnu.

Alternativou ke spalovnám je fungující systém prevence, opětovného využití, recyklace a kompostování. Šampionem v Evropě jsou belgické Flandry, které třídí přes 70 % svého odpadu. U nás se třídí maximálně do 20 %. V rámci ČR jsou pak šampiony města: Zliv, Planá nad Lužnicí či Semily, kde je celková produkce odpadu, který by končil na skládce, asi o 50 % nižší než v Jihlavě.

Spravedlivý systém plateb za odpad

Zvýšit třídění nejde samo od sebe, chce to motivaci – a jednou z nejúčinnějších je finanční. Jak se ukazuje v sousedních zemích i některých obcích v ČR, funguje to dobře. Ten, kdo poctivě třídí a méně plní popelnici, má mít nárok na slevu. Není těžké tento systém zavést. Například rozlišit velikost popelnic, známkový systém, pytlový sběr, nádoby s čárovým kódem, vážení popelnic, čipové kontejnery apod.