Radnice zastrašuje a kriminalizuje občany Jihlavy.

Tisková zpráva přípravného výboru referenda a Společně pro Vysočinu ze dne 26. 8. 2014.

popelnice_upravene_maleV posledních dnech obdržela řada obyvatel Jihlavy dopis, ve kterém je magistrát obviňuje ze spáchání přestupku a současně jim ukládá pokutu. Dle vyjádření magistrátu tito lidé úmyslně podepsali návrh na vyhlášení referenda více než jednou. Iniciátoři referenda tento krok vedení města považují za zcela nepřijatelné zastrašování a kriminalizaci občanů a umístili na web www.referendumjihlava.cz návrh postupu, jak se proti příkazu k zaplacení pokuty bránit. Lidé na webu také naleznou vzor právního podání.

Vít Prchal, zmocněnec přípravného výboru k postupu magistrátu Jihlavy uvádí: „Pokutu za vícenásobné podepsání se pod referendum magistrát udělit může, ale také nemusí. Rozhodl se však pokuty udělovat.  Jeho postup je neadekvátní, nemorální a zjevně nezákonný. Je evidentní, že úředníci magistrátu konají jednoznačně na politické zadání vedení města, které se rozhodlo, že konání referenda a platnosti jeho výsledků zabrání všemi prostředky. Udělování pokut má za cíl nejen „poštvat“ občany proti iniciátorům referenda, ale také snížit jejich případnou účast při samotném hlasování ve vyhlášeném referendu“.

Radnice očividně vyhlásila válku občanské aktivitě kolem referenda. Využívá k tomu veškerou svou moc a prostředky, kterými disponuje, tzn. úřednické zázemí, městská média a v neposlední řadě i peníze daňových poplatníků. Posledním aktem magistrátní svévole je ukládání pokut lidem, kteří se podepsali duplicitně a jejich obviňování, že tak učinili úmyslně.

 „V úterý jsem zaslal dopis panu primátorovi, ve kterém jsem ho vyzval k nápravě pochybení magistrátu, který porušil své pravomoci. Správní odbor totiž vydal příkaz o vině a udělení pokuty pro 169 osob, které se měli pod záměr vyhlásit referendum podepsat duplicitně, aniž by zkoumal, zda tak učinili úmyslně. Současně jsem ho požádal, aby obratem doporučil zrušení vydaných nezákonných příkazů formou autoremedury.“ Doplňuje Prchal.

V současnosti už ani tak nejde pouze o referendum či spalovnu, ale o samotné základy přímé demokracie a občanské společnosti a o to, co vše si necháme líbit.

Matěj Man, předseda občanského sdružení Společně pro Vysočinu k tomu dodává: „ Spořádaní občané nám volají, že jsou z čehosi obvinění a jsou z přístupu magistrátu šokovaní i znechucení. Chceme jim pomoci, proto jsme na naše stránky www.referendumjihlava.cz umístili stručný návod jak se zachovat a co dělat.“

V tomto okamžiku považujeme také za správné zveřejnit i skutečnost, že úřad samotný se dopustil velké chyby už v počáteční fázi kontroly podpisů, když při kontrole platnosti podpisů pod referendem neoprávněně vyřadil několik osob a omezil jim tak jejich základní práva. Tuto chybu úřad na základě našeho upozornění přiznal, nicméně doposud z ní nevyvodil žádné závěr. Směrem k občanům však vyvíjí obdivuhodnou aktivitu a razanci. Je patrné, že neměří stejným metrem a ke svým občanům přistupuje z pozice síly.

Příloha:

1x Dopis primátorovi Statutárního města Jihlava ze dne 26. 8. 2014

Tisková zpráva ke stažení ve formátu pdf.