Přípravný výbor zajistil kompletní komise pro referendum

V pondělí 5. 9. zmocněnec přípravného výboru oficiálně podal seznamy nominovaných členů hlasovacích komisí referenda. Bylo jich 180. Všechna místa v komisích jsou obsazená.
Přípravný výbor má dle zákona možnost do hlasovacích komisí nominovat obyvatele Jihlavy. Komise musí mít minimálně čtyři členy. Z toho zapisovatele dodává magistrát, zbývající tři může dodat přípravný výbor.
Přípravný výbor se magistrátu zavázal, že dodá do každé komise po jednom člověku. Celkem tedy 58 lidí. To však vyvolalo ohnivou diskusi a rozčarování úředníků. Primátor, respektive jeho úředníci by v takovém případě za zákona museli najít zbývajících takřka 120 komisařů. „Nakonec se nám podařilo nominovat všech 180 členů komisí. Tím magistrátu odpadla povinnost komise doplnit. Zůstala však povinnost zajistit náhradníky v případě indispozice některých nominovaných členů“ říká Matěj Man, zástupce přípravného výboru.
Seznamy nominovaných členů jsou nyní v rukách magistrátu Jeho úkolem je nominované členy oslovit, vyškolit a informovat o úkolech a právech hlasovacího komisaře.
Přípravný výbor se pravidelně scházel s úředníky magistrátu a společně diskutovali obsazování komisí. „Od začátku nám zejména tajemník magistrátu tvrdil, že by jeho úřad měl velké problémy komise referenda doplnit v případě, že bychom nevyužili možnosti členy nominovat. Dokonce došlo na úvahy nad tím, že referendum by mohlo být neplatné, kvůli neschopnosti magistrátu naplnit komise. Proto jsme se rozhodli investovat velké úsilí i přiměřené finance a komise jsme obsadili plně“ doplňuje Man.