Primátor Jihlavy podpořil referendum, ale!

Tisková zpráva přípravného výboru referenda a občanského sdružení Společně pro Vysočinu ze dne 15. ledna 2014

JIHLAVA – Aktivisté a zástupci magistrátu se na společné schůzce shodli na legitimitě referenda. Jak se však ukázalo, společnou řeč tak snadno nenajdou. Zástupci iniciativy referenda nadále trvají na maximalizaci recyklace bez spalovny. Politici však zadali zpracování další studie, která se spalovnou pro Jihlavu počítá.

U kulatého stolu se včera v Jihlavě sešli zástupci občanského sdružení Společně pro Vysočinu a přípravného výboru pro referendum o spalovně a nakládání s odpady s primátorem města Jihlavy, úředníky a odborníky na odpadové hospodářství. Účelem setkání bylo rozvinutí společné komunikace a vyjasnění postojů zúčastněných stran.

Zahájení sběru podpisů pro referendum na konci loňského roku přimělo magistrát Jihlavy k větší informační otevřenosti. Dověděli jsme se například, že se chystá pilotní sběr bioodpadu a začíná se také pomalu pracovat na novém motivačním systému pro poctivé třídiče odpadu. “Magistrát dokonce připravuje jakési “preferendum”, čili průzkum veřejného mínění v odpadové oblasti. Průzkum veřejného mínění o odpadech a spalovně pro Jihlavu však již zadal kraj Vysočina na konci roku 2012, kde 7 z 10 Jihlavanů řeklo, že spalovnu ve svém městě nechtějí[1]. Nikdo se však výsledky tohoto průzkumu neřídil. Proto je dnes na místě referendum, které je i pro zastupitele závazné,” říká Vít Prchal, bývalý radní města Jihlavy a člen přípravného výboru referenda.

Zástupci iniciativy pro referendum se také na společném setkání vymezili proti nařčení z populismu a zdůraznili legitimitu požadavku na vyhlášení referenda. “V posledních 3 letech bylo do nejrůznějších koncepcí a studií o nakládání s odpady zahrnujících spalovnu investováno již hodně veřejných peněz. Konečné řešení odpadové otázky je však v nedohlednu. Řeči se vedou, studie se píšou. V referendu však mohou lidé konečně přímo rozhodnout,” říká Jiří Pykal, člen sdružení Společně pro Vysočinu.

Magistrátní politici stále zdůrazňují, že referendum nevyřeší problém s odpady v Jihlavě ani na Vysočině. “Referendum nemá ze své podstaty přímo vyřešit palčivý problém nakládání s odpady. Jihlavané však mohou jeho prostřednictvím zavázat svou radnici k prosazování konkrétní strategie odpadového hospodářství, říká Matěj Man, předseda občanského sdružení Společně pro Vysočinu”.

[1] http://www.kr-vysocina.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=450008&id_dokumenty=4046646

Tisková zpráva v PDF ke stažení.