Primátor a tajemník porušili zákon – Referendum musel vyhlásit soud

JIHLAVA Krajský soud v Brně se opakovaně postavil na stranu přípravného výboru referenda a vyhlásil v Jihlavě historicky první referendum o spalovně a odpadech namísto magistrátu, který návrh na jeho vyhlášení v polovině září odmítnul([. Magistrát i radnice se tak již po několikáté dopustili protizákonného jednání ve vztahu k referendu. Soud tentokrát shledal pochybení na straně rady města, která měla pod vedením primátora Vymazala návrh na vyhlášení referenda předložit zastupitelům. Primátor však návrh na pořad jednání zařadit odmítl. I přes to se o návrhu hlasovalo, většina zastupitelů však byla proti konání referenda. I toto jednání jihlavských zastupitelů označil soud za protizákonné a referendum tak namísto nich sám vyhlásil.

Již v polovině srpna se tajemník Dohnal dopustil velké chyby, když odmítnul přijmout návrh na vyhlášení referenda kvůli údajným nedostatkům. Soud však návrh označil za bezchybný a jeho přijetí magistrátu nařídil. Návrh měl být následně projednán radou města a předložen k hlasování nejbližšímu zastupitelstvu, tedy 15. září.  Primátor Vymazal jako nejvyšší představitel rady města i zastupitelstva však otevřeně odmítnul návrh v polovině září radě a následně zastupitelstvu předložit a to ani na základě přímé výzvy právního zástupce přípravného výboru ani na základě platného rozsudku.

„Postup primátora Vymazala a tajemníka Dohnala považuji za zcela nepřijatelný. Je alarmující, že se proti základním právům občanů v Jihlavě staví právě tito dva vysoce postavení muži. Oba pánové občana přesvědčují, jak jednají v jeho prospěch a v souladu se zákonem. Verdikt soudu však již po druhé ukázal pravý opak. Z jejich postupu je patrná arogance moci a evidentní snaha nedopustit vyhlášení referenda,“ komentuje situaci Vít Prchal, zmocněnec přípravného výboru referenda.

Soud mimo jiné v rozsudku hovoří o tom, že navržené otázky v referendu jsou přípustné. Není také bez zajímavosti, že se v rozsudku píše o spalovně, jako o „investičním projektu, který může mít zcela zásadní dopad na životní prostředí, odpadové hospodářství i ekonomickou situaci statutárního města Jihlavy. Občané tak v referendu mohou vyjádřit svou vůli, zda takové zařízení ve městě chtějí či nikoli[2].“

Přípravný výbor se stále také domnívá, že magistrát jednal v rozporu se zákonem i při rozdávání pokut za vícenásobné podpisy návrhu na konání referenda. „Již podruhé nám dal soud zapravdu. Ve věci pokut za vícenásobné podpisy jsme podali minulý týden podnět veřejné ochránkyni práv. V tomto týdnu se obrátíme se stížností také na ministerstvo vnitra,“ přibližuje další postup iniciativy referenda Matěj Man.

Soud vyhlásil referendum na sobotu 13. 12. Přípravný výbor však požadoval spojení referenda s podzimními volbami. To se kvůli obstrukcím a chybné interpretaci zákona ze strany magistrátu nepodařilo. Soud nemohl již referendum vyhlásit společně s podzimními volbami, kvůli dodržení lhůty 25 dnů, kterou má magistrát ze zákona pro přípravu referenda. „Při konání referenda mimo volby v tak velkém městě jako je Jihlava, bude velmi těžké dosáhnout voličské účasti přes 35 % (podmínka platnosti výsledků referenda),“ dodává Man.

[1] Rozsudek soudu – vyhlášení referenda ze dne 26. 9. 2014
[2] Rozsudek ze dne 26. 9. 2014 – str. 7, odstavec 3.

Příloha: Usnesení soudu o vyhlášení referenda Ke stažení v pdf.
Tisková zpráva ke stažení v pdf.