Cenzura na jihlavském magistrátu – Otevřený dopis redakci Novin Jihlavské radnice a Radku Tulisovi

logo_jr

Jihlava 4. 3. 2014

Otevřený dopis + neotištěná reakce.

Vážená redakční rado, vážený pane Tulisi.

Odmítnutí otištění naší reakce na váš článek z únorového vydání Novin jihlavské radnice (NJR), který veřejně ponižuje snahu o vyhlášení referenda, považujeme z vaší strany za diskriminační a neprofesionální. Důvod zamítnutí otištění podložený argumentací, že nepřinášíme žádné nové informace a březnové vydání se již referendu nevěnuje, považujeme za autoritářský a neobjektivní.

Ve vašem únorovém článku s názvem „Referendum je nyní zbytečné“ veřejně podrýváte snahu o vyhlášení svobodného referenda prezentací svého osobního názoru či osobního názoru pana primátora, který je podáván jako dogma či jasná věc o které není možné diskutovat. Tento tón nám velmi vadí zejména ve světle, kdy odmítnete otisknout naši reakci jako protiváhu k osobnímu názoru pana primátora o načasování referenda.

V prosinci 2013 vyšla na titulní straně NJR tisková zpráva s názvem „Vyřeší náš problém s odpadem referendum?“, kde se všichni občané Jihlavy mimo jiné dozvěděli, že je na referendum brzy a bude drahé. V lednu 2013 vyšla v NJR jediná otištěná reakce našeho sdružení k problematice referenda. „Doplněk“ signovaný panem Tulisem ji hbitě doplnil článkem s titulkem „V referendu rozhodujme až o reálných řešeních“, kde se občané mimo jiné dověděli, že je na referendum brzy. V únorovém vydání NJR vyšla stať s názvem „Referendum je nyní zbytečné“ opět signovaná panem Tulisem, kde se obyvatelé Jihlavy mimo jiné dověděli, že je na referendum brzy a bude drahé.

Váš argument o nutnosti obsahu nových informací v tomto světle značně ztrácí svůj lesk. To, že se březnové číslo NJR již diskusi o referendu nevěnuje je autoritářské rozhodnutí redakční rady či některého z redaktorů NJR, nikoli fakt, tak jak jím argumentujete. Jsme přesvědčeni o tom, že alespoň část čtenářů by v listech NJR pokračování diskuse o spalovně a referendu ocenila.

Noviny Jihlavské radnice nejsou novinami v žurnalistickém smyslu slova. Je to materiál, jehož výroba a distribuce je financovaná z veřejných peněz tedy z peněz každého obyvatele Jihlavy. Noviny jsou díky tomu zdarma distribuovány do každé domácnosti v Jihlavě. Čtenáři nemohou aktivně rozhodnout o tom, zda koupí novin redakci podpoří a zachovají, či svým nezájmem nechají redakci zkrachovat.

Proto je pro naše sdružení nepřijatelné, aby byly v těchto novinách otiskovány osobní názory více či méně politicky vlivných lidí bez možnosti reakce. Jmenované články, pod kterými je většinově signovaný pan Tulis veřejně a z veřejných peněz ponižují snahu více než tisíce Jihlavanů domoci se referenda, na které mají ústavní právo bez ohledu na dobu jeho konání i jeho téma.

Představitelé jihlavské radnice se veřejně přihlásili k aktivnímu dialogu o problému odpadového hospodářství, ke kterému jistě patří i prezentace názorů v tisku. Snaha redakce NJR upozadit naše úsilí ji dostává do nezáviděníhodné role cenzora, který se snaží předvést loajalitu ke svému chlebodárci. To vše už tady bylo a byla dokonce doba, kdy se lidé na protest proti cenzuře neváhali upálit. Vyzýváme vás k přehodnocení svého zamítavého postoje. Představitelé magistrátu v čele s panem primátorem by se lehce mohli dostat do postavení svého kolegy z Brna, který nechal smazat stránky inciativy Žít Brno.

S odvoláním na výše uvedené a zákon č. 46/2000 Sb., tiskový zákon, § 10, §12 a §13 vás tímto opětovně vyzýváme k otištění naší reakce, která je přílohou tohoto dopisu.

Za iniciativu referenda
Matěj Man – předseda občanského sdružení Společně pro Vysočinu

Otevřený dopis + neotištěná reakce.