Jihlavskému referendu již nic nestojí v cestě.

popelnice_upravene_maleZástupce přípravného výboru referenda právě předal jihlavskému magistrátu dalších 373 podpisů, což se značnou rezervou splní zákonnou hranici pro vyhlášení místního referenda. Celkem tedy podpořilo referendum 4.948 Jihlavanů. Společně s podpisy občanů požadujících referendum předal přípravný výbor také rozšířenou finanční a rozpočtovou rozvahu referenda a jeho dopadů.

Magistrát města Jihlavy minulý týden v úterý vrátil přípravnému výboru návrh na vyhlášení místního referenda o odpadech a spalovně. Úřední kontrola ukázala, že je třeba, aby referendum podpořilo dalších 133 Jihlavanů. „Překvapilo nás, jak hodně osob na podpisových arších nebylo při kontrole dohledáno, požadované množství podporovatelů jsme tedy doplnili. Jakmile se Jihlavská veřejnost dozvěděla, že jsme jen krůček od referenda, obdrželi jsme během pár dnů téměř 400 dalších podpisů, které nám lidé sami aktivně donesli,“ říká Vít Prchal, zmocněnec přípravného výboru referenda.

Po předání doplněných podpisů provede magistrát opět jejich kontrolu. V případě, že bude vše v pořádku, mělo by zastupitelstvo města na svém nejbližším zasedání, tedy 15. 9. 2014 vyhlásit místní referendum, které se pak musí ze zákona konat do 90 dnů od vyhlášení na zastupitelstvu. Přípravný výbor navrhuje konat referendum společně s komunálními volbami s ohledem na úsporu finančních prostředků a pravděpodobnou vyšší účast obyvatel města. Termín podzimních voleb spadá do zákonné lhůty, kdy by měl magistrát referendum vyhlásit.

Přípravný výbor byl jihlavským magistrátem vyzván nejen k dodání potřebného počtu podpisů, ale také k doplnění finančního odhadu navzdory tomu, že původní návrh finanční rozvahu již obsahoval. „Odhadli jsme předpokládané výdaje, jak nejlépe jsme dokázali v rámci svých možností. Zákon hovoří o prostém odhadu, nikoli o odborném či expertním. Obávám se, že v Jihlavě úředníci překračují zákon, když požadují odhad podložit studiemi a expertízami.“ Komentuje přístup magistrátu Matěj Man, ze sdružení Společně pro Vysočinu.

Tisková zpráva ke stažení ve formátu pdf.