Matěj Man

Matěj

Bc. Matěj Man (* 1990 v Jihlavě) studuje na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Při studiu pracuje na zkrácený úvazek pro nevládní neziskovou organizaci Arnika, kde se naplno věnuje problematice spaloven odpadu a jejich alternativám v odpadovém hospodářství. Zná a sleduje aktuální plány na výstavbu všech spaloven v ČR. Mnoha místním lidem i sdružením pomáhá s aktivním zapojováním do rozhodování v oblasti životního prostředí.

Kvůli studiu žije už nějaký rok s drahou polovičkou v Praze. Na svou Vysočinu nedá však nikdy dopustit a při každé příležitosti se vrací domů. V Jihlavě je členem týmu vedoucích dětského oddílu s filosofií lesní moudrosti. O svých smělých plánech do budoucna s úsměvem říká: „Až se vrátíme po škole na svou rodnou Vysočinu, založíme soběstačný statek s obřím ovocným sadem, mnoha roji včel a stádem ovcí. Nastěhujeme si k sobě rodiče a budeme provozovat domov důchodců s lesní školkou.“

Rád je „u toho“ když se něco děje. Bytostně mu vadí neprůhledné a povýšené chování činitelů státní správy a samosprávy. Bombarduje úřady žádostmi o informace, sjednává schůzky, kulaté stoly i veřejné debaty, studuje rozpočty či zápisy ze zasedání zastupitelstva. K občanské angažovanosti se dostal jako puberťák, když začal dobrovolničit pro sdružení Arnika, kde se dověděl, jak nebýt pouze figurka a strojem na volební hlasy. Politika mu také není proti srsti. Jako nestraník se pravidelně objevuje na kandidátce Strany zelených. Svůj aktivismus komentuje slovy: “ Česká legislativa dává lidem široké možnosti jak se zapojit, jak vyjádřit svůj nesouhlas či prostý názor. Nadávky u piva jsou včerejší. Pokud mi něco vadí a mohu to změnit, jdu a změním to. Zavřené dveře pro mě nejsou překážkou. Na druhou stranu nejsem anarchista a buřič. Respektuji systém a jednám v jeho rámci.“

Od roku 2008, kdy se na Vysočině začalo tiše mluvit o spalovně, bedlivě sleduje vývoj situace a je velkým kritikem projektu spalovny. Aktivně se účastnil krajských pracovních skupin, podpořil předání občanské petice s 2.000 podpisy proti výstavbě spalovny v Jihlavě, zorganizoval několik happeningů a informační kampaň o riziku a alternativách spalovny. Petice byly smeteny ze stolu a informace o budoucnosti nakládání s odpady jsou stále těžko dostupné. Proto požaduje Matěj vypsání referenda o spalovně a nakládání s odpady v Jihlavě.

Miluje kameny, krajinu a stromy. Rád cestuje s batohem na zádech, po rodné vlasti, když za hranice pak zpravidla na východ. Fascinují ho mechy, játrovky, podzemní prostory a opuštěné stavby.

Kontakty:

Veřejný profil na facebooku.
Email: man.matej[a]gmail.com
Mobil: 724 115 436