Kdo jsme?

O uskutečnění tohoto prvního Jihlavského referenda usiluje neformální skupina lidí, která se sešla nad palčivým problémem a rozhodla se aktivně hledat jeho řešení. Požádali jsme o finanční podporu a založili občanské sdružení „Společně pro Vysočinu o. s.“, do kterého někteří z nás vstoupili.  Nejsme politické uskupení a k uspořádání referenda nás nevedou politické ani ekonomické zájmy. Jsme lidé, které mrzí, že politici dělají velké rozhodnutí a neptají se nás, občanů na náš názor.

Spolupracujeme s odborníky na národní úrovni, přenášíme dobré zkušenosti od aktivních lidí, kterým se povedlo ve svém městě referendum uspořádat. Komunikujeme se zahraničními partnery a zprostředkováváme přenos dobrých zkušeností s odpadovými systémy bez spaloven.

Přípravný výbor referenda tvoří Alena Drštičková, Ing. Vladimír Havlíček, Jiří Jozífek, Matěj Kolář, Miroslav Pernička a Vít Prchal. S přípravami a sběrem podpisů pomáhá občanské sdružení Společně pro Vysočinu.

Každá osobnost bude postupně představena samostatně na vlastní stránce na tomto webu, pod odkazem “Kdo jsme?”:

chceme_referendum_jihlava

 

Mgr. Michaela Vodová
Bc. Matěj Man
Jiří Pykal
Ing. Vladimír Havlíček
Jiří Jozífek
Klaus Mike Hübner
Josef Sklenář
Vít Prchal
Miroslav Pernička
MgA. Matěj Kolář
Alena Drštičková