Jihlavské referendum o spalovně a odpadech na plné čáře zvítězilo v soudní bitvě s magistrátem

JIHLAVA – Nejvyšší správní soud včera zamítl odvolání magistrátu města Jihlavy, ve kterém úředníci opět napadli nárok na vyhlášení referenda o spalovně a odpadech. Proti tomuto rozhodnutí již není možné se odvolat. Jihlavané tak budou moci s konečnou platností historicky poprvé rozhodnout v referendu. Například o tom, zda v Jihlavě může vyrůst spalovna odpadů a zda mají být zavedeny vyšší kvóty pro recyklaci. Soud potvrdil vyhlášení referenda společně s podzimními volbami do krajského zastupitelstva v roce 2016.

„Je tomu už více než rok, co jsme magistrátu předali požadavek na vyhlášení referenda podpořený patřičným počtem podpisů. Rok jsme se museli s magistrátem soudit, aby se ukázalo, že pravda byla od začátku na naší straně. Že náš návrh na vyhlášení referenda byl v pořádku a referendum mělo vyhlásit již minulé zastupitelstvo na podzim loňského roku.“ říká Vladimír Havlíček z přípravného výboru referenda.

Již v předchozích rozsudcích byl postup magistrátu spojený s referendem označen za obstrukční, a z procesního pohledu za chybný. Nejvyšší správní soud nešetřil ostrými výroky na účet magistrátu ani v současném rozsudku. Dočteme se například, že urputná snaha o neoprávněné zmaření referenda ze strany magistrátu je dle soudu evidentní[1], tlak na zrušení referenda kvůli neaktuálnosti jeho otázek, pak nejvyšší správní soud vidí jako zjevné vyjádření nechuti magistrátu vůbec připustit přímé rozhodování občanů o věcech veřejných[2].

„Jsme velmi rádi, že soud dal nakonec zapravdu přípravnému výboru podpořenému hlasem více než 4.500 Jihlavanů. Škoda, že to muselo být až po ročních tahanicích. Škoda že magistrát a jeho představitelé svým postupem dali lidem najevo, že nehodlají nikoho pustit k rozhodování o věcech veřejných jindy, než při rozdělování zastupitelských křesel. Snad to nebyla snaha zbytečná a Jihlavané skutečně budou mít zájem využít historické možnosti a v referendu převezmou rozhodování o 3 odpadových otázkách do svých rukou.“ Komentuje dopad rozsudku Matěj Man, předseda sdružení Společně pro Vysočinu.

Otázka výstavby spalovny komunálních dopadů v kraji Vysočina je v současné době aktuální ve spojitosti s právě probíhajícím procesem SEA (posuzování vlivu na životní prostředí), který se týká nového krajského plánu odpadového hospodářství[3]. Ten o spalování odpadu opět hovoří. Podobně se bude na nejbližším zastupitelstvu města Jihlavy projednávat nová studie, kterou si město nechalo nedávno zpracovat firmou EKO-KOM pro optimalizaci nakládání se svými odpady a jako podklad pro tvorbu městského plánu odpadového hospodářství. Studie velmi naléhavě apeluje na město Jihlava, aby neprodleně rozhodlo o tom, zda se postaví spalovna odpadů v Jihlavě, nebo se bude odpad spalovat v jiném zařízení.

Tisková zpráva v PDF
Kopie Rozsudku Ars 3-15

——————
[1] bod [33] rozsudku Nejvyššího správního soudu Ars 3/2015 ze dne 25. 8. 2015
[2] bod [41] rozsudku Nejvyššího správního soudu Ars 3/2015 ze dne 25. 8. 2015
[3] http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP213K