Jihlavské referendum jde k soudu

Tisková zpráva přípravného výboru referenda a Společně pro Vysočinu ze dne 21. 8. 2014.

referendum_jihlava_bude

Magistrát města Jihlavy již po druhé nepřijal návrh na vypsání referenda, ačkoli splňuje veškeré zákonné náležitosti. Potřebný počet podpisů je již úředně uznaný, jihlavským úředníkům tentokrát vadí formulace otázek referenda, která se od prvního podání návrhu nezměnila. Magistrát si však tento “nedostatek” nechal až do druhé výzvy k doplnění návrhu. Tímto zjevně úředníci překračují své pravomoci. Přípravný výbor Jihlavského referenda považuje návrh za bezvadný. Postoj Jihlavského magistrátu vnímá přípravný výbor jako zdržovací taktiku, aby referendum nebylo možné uskutečnit v termínu komunálních voleb 10. a 11. října, proto hodlá v nejbližších dnech podat žalobu proti nepřijetí návrhu na konání místního referenda.

„Jihlavští úředníci zásadním způsobem překračují své pravomoci a dělají s přijetím návrhu nestandartní obstrukce. Obáváme, se že hrají o čas, aby se referendum nestihlo vyhlásit s volbami. S každým dalším doplněním návrhu z naší strany může následovat další výzva od magistrátu prakticky do nekonečna. Na takovou hru nehodláme přistoupit, zvlášť ve chvíli kdy se po první magistrátní výzvě k doplnění chybějících podpisů strhla úžasná vlna podpory Jihlavanů a během několika dní jsme obdrželi téměř čtyři sta dalších podpisů. Připravujeme proto žalobu na magistrát města Jihlavy, prostřednictvím které požádáme soud o ochranu proti svévoli jihlavských úředníků.“ Říká Vít Prchal, zmocněnec přípravného výboru referenda.

Na podání žaloby již pracují právníci. Žaloba bude soudu předána koncem tohoto týdne. Přípravný výbor zároveň vyrozuměl magistrát o tom, že trvá na bezvadnosti návrhu na konání místního referenda. Magistrátu vadí v otázkách referenda formulace „…aby město Jihlava podniklo veškeré kroky v samostatné působnosti…„ Úředníci považují otázky za nevhodně položené a pochybují o možnosti referendum takto konat. „V této fázi úřad nemůže zkoumat to, zda je možné o navržené otázce hlasovat nebo ne! To přísluší zastupitelstvu, které může referendum vyhlásit, nebo nevyhlásit, pokud odporuje zákonu.“ Komentuje postup jihlavských úředníků Martin Marek, člen iniciativy plzeňského referenda.

V ČR již úspěšně proběhlo několik referend. V těch posledních v Plzni a na Praze 7 bez problému formulace s „veškerými kroky“ prošla. V Plzni její správnost dokonce potvrdil soud.

„Úředníci v této chvíli jasně překračují své pravomoci. Dělá to na nás dojem, že si úředníci přisvojují pravomoci zastupitelstva. Toto by se v žádném případě dít nemělo, tím je směšována pravomoc státní správy a samosprávy. Úředníci v tuto chvíli dle nás neprávem brání přijetí návrhu na referendum, proto hodláme na postup magistrátu v této věci podat stížnost k nadřízenému orgánu, tedy ministerstvu vnitra.“ Vysvětluje další postup Matěj Man, ze Společně pro Vysočinu.

Jihlavské referendum podpořilo téměř 5.000 oprávněných voličů, jejichž požadavek by měl být vyslyšen. Magistrát se však podporovatelům referenda ukazuje v tom nejhorším světle, když stále brání konání prvního referenda v Jihlavě. Neustálými obstrukcemi a negativní komunikační kampaní dávají politici obyvatelům najevo, že nestojí o jejich názor ani o rozhodování prostřednictvím přímé demokracie.