Jak na spraveldivé poplatky za odpad na sídlišti?

Systém elektronických kontejnerů sídliště Lankow, Schwerin, Německo

Schwerin je hlavním městem spolkové republiky Meklenbursko-Přední Pomořansko na severu Německa se 100 000 obyvateli. Mezi lety 1995 a 2000 zavedlo město několik pilotních projektů pro snížení produkce komunálního odpadu. Jednou z úspěšných kampaní bylo zavedení systému elektronických kontejnerů na sídlišti Lankow s 11 000 obyvateli žijícími v 1 250 podlažních bytových domech. Projekt byl již vyhodnocen a tento nový systém sběru odpadu je v lokalitě široce implementován.

Pokles SKO díky elektronickým kontejnerůmV těch částech sídliště, kde byl zaveden systém čipových kontejnerů, se produkce směsného komunálního odpadu SKO snížila téměř o 90 %, ze 40 litrů na 4 litry na osobu za týden. Celkový dostupný objem nádob na SKO byl snížen z 63 litrů na osobu za týden na 11 litrů. Tak se podařilo dosáhnout vysokého cíle v množství vytříděných komodit pro velké sídliště.

Hlavní složkou nového systému jsou velké čipové kontejnery (1 100 L). Po přiložení platné čipové identifikační karty se v kontejneru otevře komora o objemu 15 L, kterou má uživatel jednorázově k dispozici pro uložení odpadu. Každé otevření komory se počítá jako jedno využití odpadového systému. Minimální roční produkce směsného komunálního odpadu (SKO) jedné domácnosti byla stanovena na 40 L.

kontejner kontejner1

Kontejnery na směsný komunální odpad (SKO) byly stále umístěny poblíž kontejnerů pro další tříděné frakce. Na 100 obyvatel byl umístěn jeden kontejner pro každou frakci. Tento systém byl využit pro zavedení individuálních poplatků za odpad. Roční poplatek za odpad tak měl část paušální a pohyblivou. Pohyblivá část poplatku se počítala z dat o otevření kontejneru čipovou kartou. Ročně 92€ (2400 Kč) paušál a 12€ (300 Kč) pohyblivá část. Efektivita systému čipových kontejnerů byla srovnána s podobnými pilotními projekty v jiných částech města (uzamykatelné kontejnery, volně přístupné kontejnery). V době zavedení pilotních systému se celkové množství směsného komunálního odpadu SKO na sídlišti Lankow snížilo o 85%.

Nižší produkce SKO znamená snížení ekonomické i ekologické zátěže odpadového hospodářství. Snížení produkce SKO přináší zároveň navýšení objemu tříděných složek a zvýšení ceny hospodářství se tříděnými složkami. Do systému čipových kontejnerů se fakticky zapojilo 75 % obyvatel z celkového počtu obyvatel dvou velkých sousedních sídlišť, i když průzkumy hovořili o zapojení až 88 % obyvatel.

Změna toků v odpadech po zavedení elektronických kontejnerů.

Spektrum vyprodukovaných komunálních odpadů doznalo díky zavedení čipových kontejnerů výrazné změny. Vysoce vzrostl podíl tříděného sběru a kleslo množství směsného komunálního odpadu SKO.

Stáhnout celý článek v PDF.