Dodatek soudu: Magistrát musí ohledně referenda konat neprodleně.

Tisková zpráva přípravného výboru referenda a Společně pro Vysočinu ze dne 12. 9. 2014. 

JIHLAVA- Přípravný výbor se znovu obrátil na soud, po té co se dozvěděl, že se nechystá svolání mimořádné rady města Jihlavy k projednání bezvadného návrhu na konání referenda. Soud tedy včera doplnil usnesení, kde jasně vyznačil, že je rozsudek pravomocný a vykonatelný bez ohledu na případné odvolání. Magistrát tedy podle něj musí připravit projednání návrhu na vypsání referenda do pondělního zastupitelstva i v případě, že by chystal kasační stížnost.

Rozsudek z 5. září hovořil o tom, že návrh na vyhlášení referenda byl bezvadný a magistrát jej nepřijal v rozporu se zákonem. Magistrát však odmítl chybu napravit a svolat mimořádnou radu města, která by připravila návrh k projednání zastupitelstvu na pondělí 15. září. Brněnský soud však na opětovnou žádost přípravného výboru doplnil usnesení o krátkou, leč zcela zásadní pasáž, ve které říká, že usnesení nabylo právní moci i vykonatelnosti dne 5. září a magistrát by tedy měl umožnit zastupitelům neprodleně rozhodnout o konání referenda.

Návrh na vypsání referenda byl dle rozhodnutí soudu bezvadný již po prvním doplnění. Tedy v polovině srpna. Pokud by magistrát nejednal v rozporu se zákonem, měla rada města na jeho projednání a přípravu do zastupitelstva dostatek času. Současná situace způsobená výhradně protizákonným postupem magistrátu však vede k tomu, že bude třeba svolat mimořádnou radu, která by měla narychlo připravit návrh na konání referenda k projednání do zastupitelstva.

„Svolat mimořádnou radu města není až takový problém, jak by se mohlo zdát. Většina členů rady města na magistrátě pracuje. Jsou to tedy lidé, kteří by tam v pracovní době měli být fyzicky přítomni. Pak je usnášeníschopná rada otázko několika telefonátů. Magistrát by měl nyní vlastní chybu napravit, než dělat další obstrukce a obviňovat přípravný výbor.“ Komentuje situaci Matěj Man ze sdružení Společně pro Vysočinu.

Návrh na vyhlášení referenda byl předán k rukám současného zastupitelstva. Jeho poslední řádná schůze se koná v pondělí 15. 9. Ze zákona není možné, aby návrh na konání referenda projednalo zastupitelstvo následující. „Věřím, že mezi stávajícími zastupiteli jsou lidé, kterým se současná snaha o potlačení přímé demokracie v Jihlavě také nelíbí, a že se při pondělním jednání postaví za vypsání referenda v souběhu s podzimními volbami.“ Dodává Man.

Příloha: Usnesení soudu s doplněnou vykonatelností a nabytím právní moci (zcela poslední strana dokumentu dole). Ke stažení v pdf.
Tisková zpráva ke stažení v pdf.