Co navrhujeme místo spalovny a skládkování 2

Zde najdete pokračování odkazů na články, které nám Jihlavanům mohou dát mnoho inspirace při zvažování vhodnějších variant nakládání s odpady než je stavba a provoz spalovny či skládkování v současném rozsahu.

Byla dokončena jedna z největších bioplynových stanic

bioplynka_nejJedna z největších bioplynových stanic zpracujících kuchyňské odpady byla právě dostavěna v britském Walesu. Zařízení stálo v přepočtu téměř 250 milionů korun. Zpracuje ročně přes 22 000 tun kuchyňského odpadu, vyprodukuje tak 1MW energie. Zbytek po zplyňování poslouží jako hnojivo místnímu farmáři. Škoda, že v Jihlavě zatím neexistuje možnost separovat kuchyňský odpad.

Zdroj: http://www.letsrecycle.com/news/latest-news/compost/work-completed-on-2018wales2019-largest2019-food-waste-ad

Britský parlament chce snížit DPH u produktů z recyklovaných materiálů

Dolní sněmovna britského parlamentu připravuje návrh na výrazné snížení DPH u produktů vyrobených z recyklovaných materiálů. Spolu s dalšími opatřeními by to měl být nástroj, jak se dostat do uzavřeného cyklického hospodářství bez odpadů. Snad se i v ČR blýská na lepší časy a budou přijata opatření třeba i na městské úrovni.

Více v publikaci:
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201415/cmselect/cmenvaud/214/214.pdf

Nejdražší energii vyrobí spalovna.

energie_srovnaniNejdražší energie v přepočtu na kW je ta, kterou vyrobí spalovna odpadu. Vyplynulo to z nedávné studie americké agentury EIA. Porovnání je velmi zajímavé, protože jde o přepočet na kW instalovaného výkonu a vyrobené energie. Ekologové mají nejspíš pravdu, když říkají, že spalovny produkují „pozlacené teplo“, které si domácnosti platí.

Zdroj: http://www.energyjustice.net/incineration/expensive-energy

Pojďme pálit!

skladka_Petr_SehnoutkaJsou momenty, které o lidech řeknou to podstatné. Nemusí to být válka, ani hladomor, ani libovolná katastrofa. Nemusí to být vůbec mezní situace.

Může to být i přemýšlení nad tím, co budeme dělat s vlastními odpadky.

Nový zákon o odpadcích zakazuje skládkovat směsný a recyklovatelný odpad, a to od roku 2024. To je dobrý krok. Odpad je surovina – hledat pro jeho co největší část využití je bezpochyby rozumnější, než ho nechat ležet na vyhrazených místech za hranicemi obce.

Zdroj: http://respekt.ihned.cz/fokus/c1-62584790-pojdme-palit://respekt.ihned.cz/fokus/c1-62584790-pojdme-palit

Chytré popelnice

chytre_popelnice_hnuti_duhaProč je lepší, aby stát kombinoval dobrou recyklaci s výrobou energie ze zbytkového odpadu, než aby přestal s podporou třídění a postavil řadu velkospaloven?

 Zdroj: http://www.hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2014/02/spalovny_darcovske_www.pdf

Rozbité věci nepotřebují vyhodit, ale opravit!

opravarnaJste šikovní a umíte ledacos opravit? Nebo naopak někoho takového zoufale sháníte, protože si se zašitím kalhot, renovací nábytku nebo výměnou rozbitého displeje u mobilního telefonu sami neporadíte? Právě pro vás vytvořila skupina mladých lidí komunitní web na podporu opravování rozbitých výrobků. Jmenuje se http://www.opravarna.cz/cs/ a právě startuje.

Zdroj: http://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/rady-a-navody/rozbite-veci-nepotrebuji-vyhodit-potrebuji-opravit

Zákaz skládkování do roku 2025. 70% recyklace do roku 2030.

euDo roku 2025 nás velmi pravděpodobně čeká zákaz skládkování neupraveného odpadu. To by samo o sobě výrazně nahrávalo spalovnám odpadu. Uvědomuje si to i evropská komise a navrhuje tedy do roku 2030 stanovit cíl pro recyklaci na 70 %. Do evropské legislativy by se návrh mohl dostat v horizontu několika let.

V ČR bychom na 70% hranici třídění měli dosáhnout do 15 let. Zvládneme to?

Zdroj: http://www.letsrecycle.com/news/latest-news/legislation/eu-papers-point-to-70-by-2030-recycling-target

Jak na oddělený sběr kovů?

kov_italieVe většině měst ČR není zaveden oddělený sběr kovů. V tomto ohledu je dobrým příkladem Itálie, která vloni vytřídila 74% kovového odpadu jako konzervy, prázdné spreje, kovové sudy a barely.

Argumentem, proč v Jihlavě nezavádět sběr kovů je obava z vykrádání kontejnerů. V Havlíčkově Brodě kontejnery na kov fungují dobře.

Zdroj: http://www.edie.net/news/5/EXCLUSIVE–Resource-Revolution-launches-circular-economy-blueprint-for-action/

V Evropě bylo nedávno otevřeno unikátní zařízení pro komplexní zpracování domovního odpadu.

domaci_odpad_zarizeniProcesy probíhají v obřím halovém komplexu, kde se kompostuje odpad ze zahrad, zpracovávají se zbytky jídla i tříděný odpad. Zařízení také dotřiďuje zbytkový komunální odpad. Zařízení dokáže odklonit ze skládky až 75 % komunálního odpadu.

Zdroj: http://www.globalrenewables.co.uk/farington-waste-recovery-park/

Evropská průmyslová platforma chce podpořit materiály a výrobky, které se dají snadno opětovně použít a recyklovat.

plastics_europe_logoAsociace evropských výrobců plastů „PlasticsEurope“ se dobrovolně zavázala k tomu, že do roku 2020 sníží produkci materiálů, které je třeba skládkovat a splovat. Evropská průmyslová platforma chce podpořit materiály a výrobky, které se dají snadno opětovně použít a recyklovat. Uvidíme, jak se promítne tento závazek u českých výrobců plastů?

Zdroj: http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/news/up-to-date_news/15052014_en.htm

Spalovna ve Štrasburku má problémy.

spalovna_strasburgVelká spalovna ve Štrasburku změnila před nedávnem majitele, a začala mít problémy s filtračním systémem. Elektrický odlučovač hlásí až 15 x denně selhání a přestává fungovat. Do ovzduší se tak dostává nefiltrovaný kouř. Tamní filtrační systém přestal v roce 2013 fungovat více než 90 x. Místní zaměstnanci si stěžují, že vedení manipuluje výkazy o měření emisí, a spalovna tedy pracuje dál i v takto nebezpečném režimu.

Mohlo by se stát něco podobného v ČR? Vedení našich spaloven tvrdí, že emisní měření jsou nezmanipulovatelná. Je to skutečně pravda?

Zdroj: http://www.badische-zeitung.de/nachrichten/wirtschaft/schaedlicher-russ-treibt-arbeiter-in-den-streik–83419252.html

Naplň krabici věcmi, které nepotřebuješ – rakouský sociálně-odpadový nápad.

Re-UseBox_originalV rakouském městě Graz se rozběhla nová inciativa snoubící odpadovou a sociální praxi. Obyvatelé si na mnoha místech města mohou zdarma vyzvednout speciální krabice, které doma naplní věci, jež sami nepotřebují, ale někomu by se ještě mohly hodit. Plnou krabici pak zanesou zpět. Zaměstnanci sociální organizace věci pak třídí, opravují a prodávají.

Dobrý a snadný způsob jak lidem zjednodušit šetrné nakládání s odpadem, který ještě najdu užitek.

Zdroj: http://www.re-use.at/

Třídíte plechovky a konzervy?

tridite_plechovkyPodle posledních statistik se vytřídí v rámci celé Evropy 74 % kovových obalů, které se dostanou na trh. Což je ze všech obalů nejvíce, protože skla se vytřídí 70 %, hliníku 68 % a plastu jen 35 %. Stále je co zlepšovat i ve třídění kovových obalů. 74% hranice se totiž drží beze změny již 3 roky.

Jak zacházíte s konzervami? Vozíte je do sběrných surovin? Je na ně ve vašem městě kontejner?

Zdroj: http://www.letsrecycle.com/news/latest-news/metals/steel-packaging-recycling-rate-static-in-europe-1

Do provozu byla uvedena největší recyklační linka pneumatik na světě.

pneumatikyNěmecká firma otevřela v Houstonu, USA doposud největší linku na zpracování pneumatik, ze kterých se získává surová guma a ocel. Linka zpracuje 100.000 tun pneumatik ročně. Amerika je v recyklaci pneumatik hodně vepředu.

V ČR se naopak v poslední době rojí technologie na zplyňování a následné spalování pneumatik, namísto materiálového využití.

Zdroj: http://www.waste-management-world.com/articles/2014/05/world-s-largest-tyre-recycling-facility-opens-in-houston-texas.html

V Německu rostou obchody s potravinami bez obalů jako houby po dešti.

bez_obaluMnozí si ještě pamatují dobu, kdy se u nás potraviny prodávaly porcované, tedy do vlastních nádob. Pro čočku s plátěným pytlíkem, pro salám s krabičkou, pro mycí prostředek s lahví. Žádné zbytečné obaly. Přineste si nádobu, my vám jí naplníme tím, co potřebujete. Takhle se teď čím dál častěji nakupuje v Berlíně a dalších německých městech.

Už se moc těšíme, až bude zase normální takhle nakupovat…

Zdroj: http://www.zerowasteeurope.eu/2014/04/packaging-free-shopping-on-the-rise-in-europe/

V Holandsku se právě staví obří fabrika na recyklaci plastů.

plastic_polypropylene_orange_0

Počáteční investice ve výši přes 2 miliardy korun, 100 000 tun zpracovaného plastu ročně a 100 stálých zaměstnanců, rok uvedení do provozu 2015. Uspěla by podobná investice v ČR? Kdy byla asi v ČR otevřená nejnovější linka na zpracování druhotných surovin z komunálního odpadu?

Zdroj: http://www.recyclinginternational.com/recycling-news/7824/plastic-and-rubber/netherlands/dutch-building-euro-75-million-plastics-recycling-plant

Sběr použitého kuchyňského oleje funguje ve světě i v ČR.

olejVěděli jste, že použitý olej na smažení je cennou druhotnou surovinou? Po vyčištění slouží jako vysoce energetické palivo. Recyklační firmy ve Velké Británii jsou si toho hluboce vědomé a tak vymýšlejí stále efektivnější systémy sběru použitého oleje. Tak tedy ani vy, nelijte použitý olej do odpadu či do koše, ale raději do staré petky, kterou pak odevzdáte ve sběrném dvoře!

Zdroj: http://www.westsussextoday.co.uk/news/county-news/latest-news/waste-oil-recycling-scheme-hotting-up-1-5993838

Evropský parlament hlasoval proti igelitkám!

igelitky_eu_proti

Na konci dubna přijal evropský parlament závazek k 80% redukci používání igelitových tašek. Každoročně skončí v Evropě 8 miliard igelitek na skládce či ve spalovně. Teď mají členské státy čas na zapracování nařízení do národní legislativy. To jsem zvědav, jak se to projeví c ČR.

Zdroj: http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140411IPR43461/html/MEPs-clamp-down-on-wasteful-use-of-plastic-carrier-bags