Co navrhujeme místo spalovny a skládkování?

Zde najdete odkazy na články, které nám mohou dát mnoho inspirace při zvažování vhodnějších variant nakládání s odpady než je stavba a provoz spalovny či skládkování v současném rozsahu.

Spalovna podraží. O 100 milionů!

spalovna_plzen

To že pořádné třídění užírá spalovnám krmení označují nekritičtí zastánci spaloven za “pověry”. V Chotíkově, ale kvůli tomu musí změnit projekt kvůli aktuální výhřevnosti. Narovnání je za hubičku, jen nějakých 100 mega 

Zdroj: http://plzensky.denik.cz/zpravy_region/spalovna-podrazi-o-100-milionu-20140425.html

Jihlavě stále hrozí stavba spalovny. Arnika místo pálení odpadu navrhuje jeho minimalizaci, třídění a recyklaci

jihlava_skladka

Mnoho dotazů z řad veřejnosti směřovalo i na zástupce inciativy jihlavského referenda Matěje Mana, který objasnil, že pro vypsání referenda je třeba do podzimu 2014 nashromáždit 4200 podpisů obyvatel Jihlavy, kteří referendum o spalovně a odpadech podpoří. Doposud referendum podpořilo asi 1 500 Jihlavanů, kteří nechtějí rozhodování nechat na politicích, ale sami se do něj chtějí přímo zapojit.

Zdroj: http://www.enviweb.cz/clanek/odpady/99198/jihlave-stale-hrozi-stavba-spalovny-arnika-misto-paleni-odpadu-navrhuje-jeho-minimalizaci-trideni-a-recyklaci

Zdroj obrázku: http://jihlava.idnes.cz/jihlave-se-naplni-hencovska-skladka-zvetseni-vazne-na-prodeji-pozemku-1e9-/jihlava-zpravy.aspx?c=A111026_1674939_jihlava-zpravy_bor

Odpadová statistika nám říká, že v ČR skládkujeme 57%, 20% spalujeme a recyklujeme jen 21%.

odpadova_pyramida

Podle nejnovější odpadové statistiky, zpracované na podkladu dat z Eurostatu má ČR poměrně nízkou produkci odpadu v rámci Evropy (308 kg/ob). Na pováženou je, že z toho 57 % skládkujeme, 20 % spalujeme a 21 % recyklujeme. Kvalita dat v Erostatu je bohužel špatná, na druhou stranu jiné mezinárodní srovnání neexistuje. Zarážející je, že ČR spaluje skoro stejně odpadu, jako recykluje a chce stavět další spalovny. To není krok správným směrem.

Zdroj: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/8-25032014-AP/EN/8-25032014-AP-EN.PDF

Zdroj obrázku: http://www.veronica.cz/?id=83

Nižší daně pro “take-back systémy” plastových lahví (vratné, revyklovatelné)

balena_voda

Firma v Norsku, která vyrábí či importuje balené nápoje, platí nižší daně na základě toho, že pro své nápoje používá recyklovatelné, spalitelné či zálohované obaly. Norsko, stejně jako většina evropských států pomalu od spalování odpadů upouští. Proto se má také změnit tento zákon tak, aby nárok na slevu na dani mohly uplatnit pouze firmy, které používají zálohované, nebo znovu použitelné odpady. To zní jako krok správným směrem vstříc dobré motivaci v podnikatelském sektoru.

Zdroj: http://xn--miljdirektoratet-oxb.no/no/Regelverk/Forskrifter/Regulations-relating-to-the-recycling-of-waste-Waste-Regulations/Chapter-6-Take-back-systems-for-beverage-packaging/

Evropská asociace odpadového hospodářství by ráda, aby EU zavedla a důsledně kontrolovala roční kvóty pro snížení produkce odpadu

vsl_logo_new

Evropská asociace odpadového hospodářství by ráda, aby EU zavedla a důsledně kontrolovala roční kvóty pro snížení produkce odpadu a zvýšení recyklace státům, které stále skládkují více než 40 % komunálního odpadu. Státům včetně ČR by to mělo pomoci efektivně transformovat odpadové hospodářství pomocí malých kroků vpřed. Skutečně bude lepší vědět, že letos musí ČR snížit produkci odpadu například o 2 % oproti loňsku, než vědět že do roku 2020 musíme snížit o 30 %. To může taky ČR začít problém řešit v roce 2019.

Zdroj: http://www.endseurope.com/docs/140321a.pdf

Super nápad – komunitní sdílení věcí jako prevence odpadu!

Nikolai Wolfert at borrowing shop

Potřebujete si přivrtat poličku? Jste ve městě noví a neznáte nikoho, kdo by vám půjčil vrtačku? Tak to si jí asi budete muset koupit, pokud nebydlíte v Berlíně či Flandrech, kde se dobře daří komunitním půjčovnám věcí. Stačí se zaregistrovat, přinést do sdíleného majetku nějakou užitečnou věc a pak už jen sledovat, zda se shoduje nabídka s Vaší poptávkou. Nejvíc letí elektrické nářadí, odšťavňovače, sušičky na ovoce či sportovní náčiní. Super nápad pro prevenci vzniku odpadu.

Zdroj: http://www.theguardian.com/world/2014/mar/17/berlin-borrowing-shop-benefits-share-leila

Nová studie: Zlepšením prevence a recyklace odpadů by v Evropě vzniklo 860 000 pracovních míst

recyklace

Každý šestý mladý nezaměstnaný by měl práci, kdyby se EU shodla na tom, že chce 2/3 odpadů recyklovat…

Zdroj: http://www.hnutiduha.cz/aktualne/nova-studie-zlepsenim-prevence-recyklace-odpadu-v-evrope-vzniklo-860-000-pracovnich-mist

Finové třídí méně odpadu než ostatní rozvinuté státy EU.

recycling-finland

Finové třídí méně odpadu než ostatní rozvinuté státy EU. Může za to prý konkurence spaloven, které Finsko začalo stavět pod tlakem evropské legislativy na snížení skládkování biologicky rozložitelného odpadu. Finové namísto podpory kompostování a třídění bioodpadu sáhly po jeho spalování. Teď mají problém také proto, že zejména obyvatelé velkých měst díky rozsáhlé informační kampani považují spalování odpadu za nejlepší či nejlevnější možnou variantu a odmítají tedy třídit.

Zdroj: http://www.helsinkitimes.fi/finland/finland-news/domestic/9990-finns-recycle-less-than-other-eu-citizens.html

Čtyři stovky 
v kapse. Kdo třídil, ušetří!

mikulov_2

Třeba dva lístky do kina, vstupenka do akvaparku nebo láhev dobrého vína. Právě takovou sumu mohl v Mikulově ušetřit každý, kdo v loňském roce poctivě třídil odpad.

Zdroj: http://m.denik.cz/breclavsky_denik/c/ctyri-stovky-v-kapse-kdo-tridil-usetri-20140405.html

Inteligentní systém nakládání s odpady – Mikulov hlásí první výsledky

mikulov_1

Když se chce – všechno jde!
Mikulovský systém boří představu obcí o tom, že svážení odpadků musí být drahé. Jen před třemi lety poslanci novelou zákona umožnili obcím, aby za komunální oplat vybíraly až 1000 korun. Proti dosavadním pěti stům. Autoři návrhu tehdy tvrdili, že obce na likvidaci odpadů dlouhodobě doplácejí. V Mikulově se však ukazuje, že stačí s odpadem hospodařit chytře a není potřeba sáhnout do kapsy ani pro tisícovku, ani původních 500 korun. Stačí ještě podstatně méně.

Zdroj: http://jiznimorava.regiony24.cz/11-193838-inteligentni-system-nakladani-s-odpady-%E2%80%93-mikulov-hlasi-prvni-vysledky

Na severu Anglie explodovala část supermoderní spalovny

supermoderni_spalovna

V polovině března byl zahájen provoz jedné z nejmodernějších a největších (850 kt) spaloven odpadu v Evropě, která stojí ve Velké Británii mezi Manchesterem a Liverpoolem. Týden na to byla spalovna odstavena kvůli havárii spojené s explozí a zranění 20 zaměstnanců. Další záznam do „mapy havárií spaloven“, která ukazuje požáry a výbuchy spaloven v Evropě. Není jich málo. Ani super moderní spalovna není bohužel super bezpečná, jak by se člověk domníval.

Zdroj: http://rt.com/news/chemical-factory-uk-hospitalized-109/

Organizace Green Alliance svou studií říká, že zákaz skládkování vytvoří mnoho pracovních míst

Green Alliance

Zákaz skládkování dřeva, textilu, elektroodpadu, plastů a kuchyňského odpadu vytvoří v Británii téměř 48 000 pracovních míst. To je závěr, se kterým přišla nedávno publikovaná studie organizace Green Aliance sdružující vědce, politiky i nevládní sektor. V Británii údajně končí ročně na skládkách suroviny v celkové hodnotě 3.8 miliardy liber. (125 mld. Kč). Odklon těchto surovin ze skládek podpoří pracovní příležitosti a sníží emise skleníkových plynů.

Zdroj: http://www.letsrecycle.com/news/latest-news/waste-management/green-alliance-landfill-bans-2018make-economic-sense2019

Evropská komise dala červenou spalovnám, zelenou má recyklace.

zeleni

„Prosazovatelé výstavby spalovny sice prohlašují, že mají investici propočítanou, nevysvětlili však, kde vezmou tak obrovskou sumu peněz – asi 2,5-3 miliardy korun. Omezili se pouze na vágní prohlášení, že se bude jednat o projekt financovaný z veřejných a soukromých prostředků. Nedokázali vyvrátit obavy, že platba obyvatel města za likvidaci odpadu, jež je nyní 700 Kč na osobu, bude dál růst,” uvedl
Klaus Mike Hübner, člen krajské rady Strana zelených – Vysočina, který v kauze zastupuje občanskou veřejnost.

Zdroj: http://www.zeleni.cz/ek-dala-cervenou-spalovnam-zelenou-ma-recyklace/

Hlas ze španělské Valencie.

Pro zajímavost hlas ze španělské Valencie: “Důvodů proti spalování je mnoho: je to nejdražší varianta, i když je nám nabízena jako energetické využití, často nadhodnocené. Vyžaduje velké investice, ale málo pracovních míst. Jeho dopad je velmi negativní, protože způsobuje emise toxických residuí jako dioxiny a furany. Konkuruje recyklaci a jde přímo proti jakémukoli plánu na omezení vzniku odpadu, recyklace a třídění odpadu, protože podporuje neustálou produkci odpadů, aby se spalování udrželo v chodu. A existuje i mnoho dalších důvodů, které by mohli zvrátit absurdní plán, který je nebezpečný lidskému zdraví, ale i pro kapsy občanů Valencie.”

Zdroj: http://verdes.info/incineracion-no-gracias

Poroste v Kalifornii ekonomika prostřednictví recyklace?

infografika_kalifornie

Pokud se recyklace zvýší ze současných 50 na 75 % do roku 2020, vznikne 110000 nových pracovních míst a ze skládek se odkloní 23 milionů tun odpadu. Tuto informaci přinesla nová kalifornská studie zveřejněná v polovině března. K dosažení smělého cíle bude v Kalifornii zapotřebí změny legislativy a podpory bezodpadového hospodářství firem i občanů. Studie je na papíře. Uvidíme, zda se Kalifornie skutečně vydá směrem maximalizace recyklace a prevence vzniku odpadu.

Zdroj: http://switchboard.nrdc.org/blogs/dhoover/from_waste_to_jobs_california.html

Jak zužitkovat až 86% kuchyňských zbytků.

Podívejte se na video, jak v Miláně dokáží zužitkovat až 86% kuchyňských zbytků!

https://www.youtube.com/watch?v=YtxJxuIMY3c

Konec monopolu na sběr odpadů zlevní třídění až o polovinu

konec_ekokomu

EKO-KOMu končí monopol, mohlo by to zlevnit náklady obcí na tříděný sběr. Na český trh míří německá firma, která chce v ČR provozovat konkurenční kolektivní systém sběru tříděného odpadu, přesněji řečeno odpadních obalů. Po 17 letech ba tak mohl skončit současný monopolní stav. Zahraniční zkušenosti ukazují, že více kolektivních systémů v jednom státě funguje dobře. Je však například potřeba důkladně sladit evidenci a statistiku, aby nedocházelo ke zkreslení údajů a podobně. Firma „Interseroh“ požádala o registraci na MŽP na začátku března letošního roku.

Zdroj: http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/interseroh-konec-monopolu-na-sber-odpadu-zlevni-trideni-az-o-polovinu

Boston patrně v nejbližších letech přejde na odpadový systém „Zero waste“.

Koalice pro recyklaci představila na začátku března starostovi a radě města Boston (7,4 mil. obyvatel) plán k přechodu na odpadový systém „Zero waste“. Plán hovoří o odklonu 90 % odpadu ze skládek do roku 2040. Má vzniknout mnoho nových pracovních míst, zvýšit se míra recyklace a do městské pokladny přitéct několik milionů dolarů. Velký důraz je kladen na odklon bioodpadu. Starosta Bostonu Martin J. Walsh představený plánu pro „Zero waste“ přijal s tím, že zvýšení recyklace ve městě je jeho současnou prioritou.

Boston patrně v nejbližších letech přejde na odpadový systém „Zero waste“. Znáte pricpiy tohoto systému? Dokážete si představit, že by na něj přešla třeba Jihlava? Nebo celá Česká republika? Když si na to troufá sedmi milionové město…

Zdroj: http://www.bostonglobe.com/metro/2014/03/12/environmental-advocates-call-boston-boost-recycling/qcBiufbuNHM9Bog6RVWGrJ/story.html

Češi v recyklaci komunálního odpadu dál zaostávají za EU

cesi_zaostavaji

Čeští zákonodárci podle ČSÚ přitom zatím podporují výstavbu spaloven, což je podle komise druhý nejhorší způsob nakládání s odpady. Komise proto Česku vzkázala, že tento způsob likvidace odpadů nebude podporovat. Což prozatím zbrzdilo zájem některých tuzemských subjektů o budování nových spaloven. V Česku jsou dle ČSÚ v současné době tři spalovny komunálního odpadu s kapacitou téměř 650 tisíc tun ročně.

Zdroj: http://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/ceska-ekonomika/cesi-v-recyklaci-komunalniho-odpadu-dal-zaostavaji-za-eu/r~82dc4daeaace11e3aa20002590604f2e/

Dánsko upouští od spaloven a přechází na systém nulového odpadu (Zero Waste).

dansko_spalovani

Dánsko, které v současnosti spaluje asi 80 % svého komunálního odpadu, upouští od spaloven a přechází na systém nulového odpadu (Zero Waste). Dánsko má velmi neobvyklou strukturu financování a vlastnictví spaloven, které stojí prakticky v každém městě. Občané jsou v podstatě vlastníky spaloven a mají zájem na tom, aby byla jejich kapacita naplněna. Dánská ministryně ŽP však již nechce, aby bylo Dánsko světovou spalovací velmocí. Proč? Čtěte více (Anglicky).

Zdroj: http://www.zerowasteeurope.eu/2014/01/the-story-of-denmarks-transition-from-incineration-to-zero-waste/

Zero waste film (anglicky)

Zdroj: http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2014/01/18/unwasted-documentary-recycling.aspx

POKRAČOVÁNÍ bude co nejdříve!