Co je referendum?

Místní referendum je zákonný nástroj (zákon 22/2004 Sb.) nejen v české legislativě, který dává občanům možnost přímo ovlivnit politické a samosprávní rozhodnutí. Anonymní účast ve svobodném referendu je právem každého voliče ČR. Referendum může být vyhlášeno dvěma způsoby:

1. z vůle samosprávy – zastupitelstvo města Jihlavy může samostatně vyhlásit referendum v případě, že chce znát názor obyvatel na určité konkrétní otázky a tento názor občanů pak hodlá akceptovat při rozhodování.

2. z vůle občanů – občané samosprávních celků (města Jihlavy) mohou podat návrh na konání referenda nad otázkami, které sami formulují. Potřebují k tomu však ze zákona pod tento návrh nasbírat 10% podpisů všech oprávněných voličů do zastupitelstva města (město = X oprávněných voličů * 10% = X podpisů pod návrh referenda). Pokud jsou tyto podmínky splněny, přípravný výbor předá návrh na konání referenda zastupitelstvu a to je ze zákona povinno vyhlásit referendum.

K platnosti rozhodnutí v místním referendu je třeba účasti alespoň 35% oprávněných voličů. Rozhodnutí v otázce referenda je závazné, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina hlasujících, minimálně však 25% oprávněných voličů. Takový výsledek referenda je v případě kladného výsledku pro současné a všechna další zastupitelstva a orgány města závazný, až do doby, než jej přehlasuje případné další referendum. Zastupitelé, primátor ani hejtman nemohou ze zákona rozhodovat proti výsledku referenda.

 V České republice se referenda nevyužívá tak hojně jako v některých jiných státech v Evropě. Švýcarský vládní systém je například založen na konání množství referend během roku. Účast Švýcarů v těchto referendech je povinná.

Referenda však probíhají mimo jiné také ve větších městech v Česku. Pomocí referenda se rozhodovalo například o pořízení a řešení sídla Úřadu městské části Praha 7. Účast na referendu byla 44,5 % a výsledkem bylo poražení předražené radnice. Občané Prahy 7 tak ušetřili 500 miliónů a také si prosadili architektonickou soutěž.