Co dělat, když mi hrozí pokuta”

„Vzor jak se bránit proti pokutě, k odeslání na magistrát“

Vážení občané Jihlavy,

děkujeme Vám za podpis našeho návrhu na vyhlášení referenda o odpadech a spalovně. Dozvěděli jsme se od Magistrátu města Jihlavy, že Váš podpis byl dohledán jako duplicitní, a tedy jste obdržel-a pokutu za dvojí podpis naší petice.

Mrzí nás tato komplikace, kterou nyní máte. Postup města považujeme za nemravný, když je občan trestán za občanský postoj, který se městu z nějakého důvodu nelíbí.

Přestupku, za který jste stíháni, se dopustí oprávněná osoba, která úmyslně podepíše podpisovou listinu k témuž návrhu přípravného výboru více než jednou.

Jsme přesvědčeni, že jste nepodepsali petici duplicitně úmyslně, tedy s úmyslem ovlivnit výsledek petice a doporučujeme Vám se odvolat – podat odpor. Tímto bude příkaz zrušen a bude následovat správní řízení.

Pravděpodobně budete zastrašování, že pokud úřad prokáže, že jste podepsali petici dvojmo úmyslně, tak může město požadovat paušální náhradu správního řízení, která je ve výši 1.000,-Kč.

To však platí pouze v případě, že se prokáže Váš úmysl.

Jaké případy mohou nastat a co dělat:

a)      Nepodepsali jste podpisový list 2x nebo si to nepamatujete = vyžádejte si od Magistrátu kopie obou podpisů. Pokud o kterémkoli z nich pochybujete, namítněte, že se nejedná o Váš podpis.

b)      K spáchání přestupku je nutné, abyste podepsali listinu 2x úmyslně. Pokud jste tedy nepodepsali petici s úmyslem ovlivnit hlasování, nýbrž proto, že jste:

– zapomněli, že jste podepsali tuto petici (např. z důvodu delšího časového odstupu)
– se domnívali, že se jedná o petice dvě (např. z důvodu, že u prvního podpisu jste se domnívali, že jedna petice je o spalovně a druhá o třídění odpadů)
– jste si v prvním případě nepřečetli důkladně text, a tedy jste nevěděli, že se jedná o petici
– z jakéhokoli jiného důvodu nevěděli, že jste podepsali dvakrát stejnou petici

Trvejte na tom, jak to skutečně bylo, tedy, že jste nepodepsali úmyslně opakovaně petiční arch referenda .

Nemůžete se v odporu odvolávat, že jste nevěděli, že za dva podpisy na jedné petici není sankce. Na každém archu je upozornění, že v případě, že byste podepsali dvakrát, tedy se jedná o přestupek, za který hrozí pokuta.

Další informace získáte na www.referendumjihlava.cz

Pokud si nechcete psát odpor zcela sami, použijte přiložený vzor, ve kterém doplníte číslo jednací a datum vystavení příkazu. Odpor pak v 15 denní lhůtě od obdržení příkazu doručte na podatelnu Magistrátu města Jihlavy nebo zašlete doporučeně poštou. V případě osobního podání si nechte potvrdit kopii.

„Vzor jak se bránit proti pokutě, k odeslání na magistrát“