Spalovna vypouští víc toxických látek, než si myslíte.

Málo se to ví a málo se o tom mluví. Spalovny vypouštějí do ovzduší několik stovek chemických látek. Od těch nejjednodušších a neškodných sloučenin až po komplikované toxické sloučeniny. Naprostá většina chemikálií vycházejících z komína spalovny se neměří a nejsou pro ně stanovené žádné emisní limity. Převážně proto, že měření by bylo velmi drahé a […]

Co navrhujeme místo spalovny a skládkování 2

Zde najdete pokračování odkazů na články, které nám Jihlavanům mohou dát mnoho inspirace při zvažování vhodnějších variant nakládání s odpady než je stavba a provoz spalovny či skládkování v současném rozsahu. Byla dokončena jedna z největších bioplynových stanic Jedna z největších bioplynových stanic zpracujících kuchyňské odpady byla právě dostavěna v britském Walesu. Zařízení stálo v přepočtu […]

Jak na spraveldivé poplatky za odpad na sídlišti?

Systém elektronických kontejnerů sídliště Lankow, Schwerin, Německo Schwerin je hlavním městem spolkové republiky Meklenbursko-Přední Pomořansko na severu Německa se 100 000 obyvateli. Mezi lety 1995 a 2000 zavedlo město několik pilotních projektů pro snížení produkce komunálního odpadu. Jednou z úspěšných kampaní bylo zavedení systému elektronických kontejnerů na sídlišti Lankow s 11 000 obyvateli žijícími v […]