Časová osa

Definitivní vítězství! Ústavní soud podpořil referendum v Jihlavě.

3.12.2015

Ústavní soud odmítl stížnost magistrátu proti referendu, proti procesu jeho vyhlášení i proti termínu jeho konání. Vše bylo a je v pořádku, magistrát dělal obstrukce do poslední chvíle. Text a odůvodnění epřijetí ústavní stížnosti magistrátu z pera ústavního soudu

Read more

Magistrát podává ústavní stížnost proti referendu

27.10.2015

Je to paradox, ale magistrát považuje referendum za protiústavní. respektive proces, kterým bylo vyhlášeno a tak na mimořádném zastupitelstvu o 1 hlas těsně zastupitelé schvalují podání ústavní stížnosti. Text ústavní stížnosti města Jihlavy

Read more

Referendum opět vítězí. Kasační stížnost magistrátu zamítnuta.

21.8.2015

Nejvyšší správní soud zamítá stížnost magistrátu proti vyhlášení referenda a opět potvrzuje jeho legitimitu. Soud si moc nebere servítky a magistrátu dává pořádné kapky. Zamítnutí odvolání magistrátu proti referendu – vyjádření Nejvyššího správního soudu

Read more

Magistrát podává odvolání proti vyhlášení referenda

11.5.2015

I přes to, že legitimitu referenda soud potvrdil již 3x magistrát tvrdohlavě podává odvolání, protože soud dle magistrátní rétoriky neměl v tomto případě právo referendum vyhlásit. Stále dokola zní písnička, že otázky v referendu jsou již vyřešené a kdesi cosi. No, kdo na to máte žaludek, přečtěte si to sami. My jsme to četli… Kopie kasační stížnosti magistrátu proti vyhlášení referenda

Read more

Soud vyhlašuje s konečnou platností referendum na podzimní volby 2016

29.4.2015

Po dlouhé soudní tahanici vyhlásil s definitivní platností Krajský soud v Brně referendum o spalovně a odpadech v Jihlavě. Na žádost přípravného výboru se bude konat společně s podzimními volbami do krajských zastupitelstev v roce 2016. Soud v aktuálním rozhodnutí mimo jiné upozornil na chybné jednání magistrátu Jihlavy, který vloni odmítl na pořad jednání zářijového zastupitelstva zařadit hlasování o referendu. Magistrát tak zmařil konání referenda společně s volbami do obecních zastupitelstev na podzim 2014, jak to na základě splnění veškerých zákonných podmínek požadoval přípravný výbor. “Soudní tahanice definitivně končí vítězstvím přímé demokracie a prohrou byrokratických naschválů. Přípravný výbor takové rozhodnutí soudu vítá. Pro platnost referenda je zcela zásadní poměrně vysoká účast voličů, proto je spojení s dvoudenními krajskými volbami ideální. Ačkoli se referendum o 2 roky posunulo, na aktuálnosti otázek se nic nemění. Rétorika magistrátu se v současné době snaží referendum opět zablokovat nesmyslnými prohlášeními, že jeho otázky už dávno…

Read more

Přípravný výbor i radnice se vyjadřují k aktuálnosti referenda

14.4.2015

Soud klade dotaz, zda přípravný výbor na referendu trvá a zda jsou jeho otázky stále aktuální. Nikoho asi nepřekvapí, že přípravný výbor na referendu trvá, považuj jej za vysoce aktuální a žádá jeho spojení s volbami 2016. Magistrát naopak považuje otázky v referendu za vyřešené, nesmyslné a neaktuální. Reakce příprvného výboru na dotazy soudu o aktuálnosti referenda.pdf Reakce magistrátu na dotazy soudu o aktuálnosti referenda.pdf

Read more

Nejvyšší správní soud se staví za přípravný výbor a vrací spis ke krajskému soudu

1.4.2015

NSS ruší dosavadní rozhodnutí a dává referendu další šanci. Celý spis je posouzen, NSS zaujímá právní názor, který je konání referenda nanejvýš nakloněn, ale nemá pravomoc o něm věcně rozhodnout, proto celý spis vrací ke Krajskému soudu. Brněnský krajský soud je vázán právním názorem nejvyššího správního soudu a ve velmi krátké lhůt zahajuje další řízení, ve kterém vydá definitivní stanovisko. Kopie rozsudku nejvyššího správního sousu, který věc vrací soudu krajskému.pdf

Read more

Přípravný výbor se obrací na ústavní soud ČR

5.12.2014

Přípravný výbor se domnívá, že magistrát úmyslně blokuje a maří oprávněnou snahu na vyhlášení referenda, což považuje přípravný výbor za protiústavní. Prostřednictvím právního zástupce podává tedy přípravný výbor stížnost k ústavnímu soudu, ve které mimo jiné upozorňuje na některé obecné problémy zákona o referendu. Například nutnost dosažení 35% hranice volební účasti, která není požadovaná ani při volbách zástupců samosprávních orgánů. Kopie ústavní stížnosti podané přípravným výborem.pdf

Read more

Soud ruší prosincové referendum v předběžném opatření

30.10.2014

Jelikož referendum v prosinci přípravný výbor nechtěl, a magistrát ho nechtěl vůbec, nejvyšší správní soud jeho konání v prosinci prostřednictvím předběžného opatření zrušil. Zatím tedy není jasné, jak to s referendem dopadne, protože ještě neexistuje rozsudek, ale pouze opatření předběžné vykonatelnosti. Nejvyšší správní soud zároveň odmítl ve své působnosti referendum vyhlásit v jiném termínu, protože mu to nepřísluší. Kopie předběžného opatření o zrušení referenda.pdf

Read more

Přípravný výbor i radnice se odvolávají proti vyhlášení referenda

2.10.2014

Přípravný výbor nesouhlasí s termínem, magistrátu vadí referendum jako takové. Přípravný výbor argumentuje vysokým rizikem malé volební účasti v prosincovém referendu a tím pádem zbytečnému plýtvání prostředků na jeho uspořádání. Radnice stále opakuje to, že referendum bylo vyhlášeno na základě vadného návrhu a proto jej nelze vůbec konat.

Read more

Soud vyhlašuje referendum na 13. prosince 2014

26.9.2014

Soud vyhlásil referendum na sobotu 13. 12. Přípravný výbor však požadoval spojení referenda s podzimními volbami. To se kvůli obstrukcím a chybné interpretaci zákona ze strany magistrátu nepodařilo. Soud nemohl již referendum vyhlásit společně s podzimními volbami 2014, kvůli dodržení lhůty 25 dnů, kterou má magistrát ze zákona pro přípravu referenda. „Při konání referenda mimo volby a to ještě o adventní sobotě v tak velkém městě jako je Jihlava, bude velmi těžké dosáhnout voličské účasti přes 35 % (podmínka platnosti výsledků referenda),“ říká Matěj Man. Přípravný výbor na jedné straně oceňuj, že se za něj soud postavil a jasně deklaroval, že magistrát Jihlavy udělal chybu, na stranu druhou je zklamáním nevyhlášení referenda společně s volbami. Kopie rozsudku Krajského soudu kterým vyhlašuje referendum na prosinec 2014.pdf

Read more

Radnice podává kasační stížnost proti rozhodnutí o bezvadném návrhu na referendum

18.9.2014

Dle magistrátu podal přípravný výbor pozdě žádost o soudní ochranu při určení bezvadného návrhu a tak nemá právo na soudní ochranu, a rozsudek krajského soudu by měl být zrušen, protože se jím soud neměl vůbec zabývat. Lhůta na podání žádosti o soudní ochranu proti neuznání návrhu na referendum je 10 dní od doručení oznámení o nepřijetí návrhu. Přípravný výbor podal žádost o ochranu v předepsané lhůtě, jenže ve svém právním výroku požaduje rovnou vyhlášení referenda. Po dalších právních konzultacích doplňuje svou žalobu přípravný výbor žádostí o určení bezvadnosti návrhu. Doplnění žaloby přichází na soud po uplynutí desetidenní lhůty. Magistrátní právníci toto vykládají jako opožděné podání, nikoli jako doplnění původní včasné žaloby a žádají zrušení stanoviska o bezvadnosti návrhu. Není bez zajímavosti, že tato kasační stížnost byla podána poté, co proběhlo zasedání zastupitelstva, které mělo na stůl dostat toho času bezvadný návrh na vyhlášení referenda. Kopie kasační stížnosti, kterou podává magistrát k…

Read more

Přípravný výbor žádá o vyhlášení referenda soud

16.9.2014

Magistrát selhal. Žádáme o vyhlášení referenda soud. Zastupitelé neměli zákonný důvod referendum nevyhlásit. Jenže tím, že protizákonně hlasovali proti referendu, dosáhla radnice svého. Referendum s podzimními volbami 2014 nebude, protože pokud nebylo vyhlášeno na proběhlém zastupitelstvu, již se to nestihne. Přípravný výbor tak žádá soud, aby referendum vyhlásil na datum voleb, i když si je vědom toho, že naděje je malá. Brněnský soud na rozdíl od jihlavského zastupitelstva zákon asi neporuší a nezkrátí zákonnou lhůtu, kterou by mě magistrát na vypsání referenda mít. Přesto žalobu podáváme, a čekáme, jaký bude verdikt, tedy zda se potvrdí protizákonné jednání radnice. Kompletní kopie podané žaloby.pdf

Read more

Zastupitelstvo hlasovalo proti projednání návrhu na referendum

15.9.2014

Zastupitelé na jednání odmítli vyhlásit referendum. Většina jich hlasovala přímo proti jeho vyhlášení. Přitom návrh přípravného výboru byl předán včas, bezvadně a se všemi náležitostmi. Návrh na vyhlášení referenda měla dle zákona předat zastupitelům k projednání rada města. Rada však v rozporu se zákonem návrh neprojednala a zastupitelům nepředala. Zastupitelstvo však jednohlasně odsouhlasilo uvolnění 2 milionů Kč na konání referenda z městského rozpočtu. „Postup magistrátu je jednoznačně protizákonný. Rada města jde proti více než 4.000 signatářů návrhu, proti zákonu o referendu i proti rozsudku soudu. Je to neskutečná drzost a pošlapání občanských práv a svobod.“ Komentuje výsledek pondělního zastupitelstva Matěj Man, předseda sdružení Společně pro Vysočinu. Některým zastupitelům se postup rady města také nelíbil, a proto trvali na hlasování o konání referenda již v pondělí, čímž chtěli učinit nápravu protizákonného jednání rady města. Návrh byl proto podán přímo na jednání tzv. „na stůl“. Většina přítomných zastupitelů však hlasovala proti vyhlášení referenda. „Zastupitelstvo může…

Read more

Rozsudek – návrh referenda je bezvadný a měl být přijat

5.9.2014

Krajský soud v Brně se jednoznačně postavil na stranu iniciativy referenda. Soud označil návrh na konání místního referenda za bezvadný a postup Jihlavského magistrátu za obstrukční. Soud dokonce nad rámec žaloby uznává za dostatečný i finanční odhad nákladnosti referenda, na kterém magistrát své odmítnutí návrhu mimo jiné také stavěl. Magistrát měl dále problémy s formulací otázek referenda, kde nevěděl, jak jsou vymezeny „veškeré kroky v samostatné působnosti“. Tyto kroky radnice jsou však definovány v zákoně, jehož neznalost soud magistrátu také předkládá. Magistrát obdržel dále od soudu napomenutí, že by neměl blokovat vyhlášení referenda obstrukcemi a příliš přísným výkladem zákona. „Jsme velmi rádi, že jsme se dovolali práva proti velkopanské magistrátní rétorice. Nyní je vyhlášení referenda v rukou zastupitelů. Žádáme je, aby v rámci svým pravomocí vyhlásili referendum v souběhu s podzimními volbami s ohledem na hospodárnost a vyšší volební účast.“ Komentuje usnesení soudu zmocněnec přípravného výboru referenda Vít Prchal. Kopie rozsudku brněnského krajského soudu.pdf

Read more

Návrh na referendum jde k soudu

21.8.2014

Přípravný výbor Jihlavského referenda podává žalobu ke krajskému soudu v Brně, a žádá jej o soudní ochranu, před druhým nepřijetím návrhu na konání referend ze strany magistrátu města. Postoj Jihlavského magistrátu navíc vnímá přípravný výbor jako zdržovací taktiku, aby referendum nebylo možné uskutečnit v termínu komunálních voleb 10. a 11. října. „Jihlavští úředníci zásadním způsobem překračují své pravomoci a dělají s přijetím návrhu nestandartní obstrukce. Obáváme, se že hrají o čas, aby se referendum nestihlo vyhlásit s volbami. S každým dalším doplněním návrhu z naší strany může následovat další výzva od magistrátu prakticky do nekonečna. Na takovou hru nehodláme přistoupit, zvlášť ve chvíli kdy se po první magistrátní výzvě k doplnění chybějících podpisů strhla úžasná vlna podpory Jihlavanů a během několika dní jsme obdrželi téměř čtyři sta dalších podpisů. Podali jsme proto žalobu na magistrát města Jihlavy, prostřednictvím které požádáme soud o ochranu proti svévoli jihlavských úředníků.“ Říká Vít Prchal, zmocněnec přípravného výboru referenda. „Úředníci…

Read more

Radnice udělila pokuty za vícenásobný podpis pod referendem

20.8.2014

Radnice udělila pokuty za vícenásobný podpis pod referendem

Ten, kdo podepsal návrh na vypsání referenda více než jednou, byl obviněn, uznán vinným a vyzván k zaplacení pokuty. Zákon o referendu skutečně hovoří o možnosti udělení pokuty těm, kdo úmyslně vícenásobně podepíší návrh na vypsání téhož referenda. Magistrát města Jihlavy však vzal seznam duplicitních podpisů a bez zjišťování úmyslu či dalších okolností uznal signatáře vinnými a vyměřil pokutu 800 Kč pro ty, kdo podepsali 2x a 1200 Kč pro ty, kteří podepsali 3x. Mnoho lidí se pak obrátilo na přípravný výbor se žádostí o pomoc, protože nechtěli nic a nikoho poškodit, ale pouze si nevzpomněli, že již před několika měsíci návrh podepsali. Někteří pokutu zaplatili, jiní podali odpor načež bylo správní řízení na základě neprokázání úmyslu zastaveno, jiní příkaz bez dalšího vyhodili do koše. Radnice při obhajování udílení pokut používala vyloženě lživou rétoriku, když zaznívalo, že pokuty ze zákona udělený být musí a podobně. V případě mnoha jiných referend v ČR bylo…

Read more

Radnice odmítá přijmout i doplněný návrh na referendum

19.8.2014

Radnice odmítá přijmout i doplněný návrh na referendum

Počet podporovatelů je již v pořádku, problém je tentokrát s formulací otázek referenda. Město Jihlava neví, co to znamená „…veškeré kroky v samostatné působnosti…“. Čtěte, co přesně se magistrátu nelíbilo v kompletní výzvě k doplnění číslo 2. Přípravný výbor však již výzvu ke druhému doplnění návrhu považuje za neoprávněnou. „Zdá se, že nám a referendu tímhle jednáním hází radnice klacky pod nohy. Ve druhé výzvě k doplnění vyrukovala s požadavkem, na jehož doplnění v první výzvě netrvala.“ Přípravný výbor zasílá na radnici pouze oznámení, že považuje návrh za kompletní a bezvadný v té podobě, jak by odevzdán při prvním doplnění.  

Read more

Přípravný výbor předává doplněný návrh

8.8.2014

Přípravný výbor předává doplněný návrh

Zástupce přípravného výboru referenda předal jihlavskému magistrátu dalších 373 podpisů, což se značnou rezervou splní zákonnou hranici pro vyhlášení místního referenda. Celkem tedy podpořilo referendum 4.948 Jihlavanů. Společně s podpisy občanů požadujících referendum předal přípravný výbor také rozšířenou finanční a rozpočtovou rozvahu referenda a jeho dopadů. „Překvapilo nás, jak hodně osob na podpisových arších nebylo při kontrole dohledáno, požadované množství podporovatelů jsme tedy doplnili. Jakmile se Jihlavská veřejnost dozvěděla, že jsme jen krůček od referenda, obdrželi jsme během pár dnů téměř 400 dalších podpisů, které nám lidé sami aktivně donesli,“ říká Vít Prchal, zmocněnec přípravného výboru referenda. Po předání doplněných podpisů provede magistrát opět jejich kontrolu. V případě, že bude vše v pořádku, mělo by zastupitelstvo města na svém nejbližším zasedání, tedy 15. 9. 2014 vyhlásit místní referendum, které se pak musí ze zákona konat do 90 dnů od vyhlášení na zastupitelstvu. Přípravný výbor navrhuje konat referendum společně s komunálními volbami s ohledem na úsporu…

Read more

Magistrát odmítá přijmout návrh na vypsání referenda

5.8.2014

Magistrát odmítá přijmout návrh na vypsání referenda

Po kontrole podpisových listin bylo ze strany magistrátu vyškrtnuto více než 400 osob, takže se počet podporovatelů dostal pod hranici zákonného minima pro nárokování referenda. Radnice také nebyla spokojená se zdůvodněním referenda, se zněním otázek a zejména s ekonomickou rozvahou financování a potenciálních dopadů navrhovaného referenda. Více čtěte v přiložené oficiální výzvě k doplnění návrhu, kterou magistrát přípravnému výboru předal. Celý text magistrátní výzvy k doplnění návrhu

Read more

Předán návrh na vyhlášení referenda

21.7.2014

Předán návrh na vyhlášení referenda

4 575 lidí podpořilo návrh na vypsání referenda a tak jdeme na magistrát, požádat o vypsání referenda s volbami na podzim 2014. Půjde o historicky první veřejné referendum v Jihlavě. Konání referenda navrhuje přípravný výbor v zájmu co nejvyšší účasti a úspory nákladů ve společném termínu s volbami do zastupitelstev obcí 10. a 11. října 2014. „Podle zákona o místním referendu by postačoval počet podpisů, odpovídající 10 % oprávněných voličů. V posledních dnech nám však lidé začali spontánně předávat další vyplněné archy a nutné minimum jsme už překročili téměř o 500 podpisů. Do doby, než vedení města referendum vyhlásí, však budeme stále vyplněné podpisové listiny přijímat,“ říká zmocněnec přípravného výboru Vít Prchal. „Věřím, že referendum bude vyhlášeno a stane se precedentem pro naplňování přímé demokracie, tedy účasti obyvatel na rozhodování o zásadních otázkách života ve městě. Odpadové hospodářství a zejména spalovna si referendum určitě zaslouží,“ dodává jeden z členů Společně…

Read more

Zahájen sběr podpisů

6.11.2013

Zahájen sběr podpisů

Výstavba spalovny odpadů v Jihlavě by měla být celospolečenským tématem. Pojďme si zajistit možnost do věci mluvit! Politici se již několik let zabývají otázkou plnících se skládek na Vysočině. Vznikla studie ISNOV, ze které nejlépe vyšla obrovská spalovna komunálních odpadů umístěná v Jihlavě. Politici se rozhodli, že spalovna je nejlepším řešením. Obyvatel města, kde by měla spalovna stát, se nikdo na názor neptá. Občané nemají informace ani možnost se do rozhodování zapojit.  Tuto politickou bezohlednost by měl napravit návrh na vyhlášení historicky prvního veřejného referenda v Jihlavě o spalovně a odpadech. Dvěma hudebními akcemi odstartuje sběr podpisů pod návrh vyhlášení historicky prvního referenda v Jihlavě. V DIODu vystoupí kromě kapel také řečníci referenda, pozván je i zástupce města Jihlavy. Občané Jihlavy ještě nikdy v historii svobodné České republiky nedostali možnost se přímo vyjádřit k palčivému problému skrze veřejné referendum. Problém spalovny rozděluje jihlavskou společnost. Někteří ji vidí jako ideální zařízení pro řešení odpadové otázky, jiní by raději…

Read more