Grafické vyhodnocení Jihlavského referenda

Podívejte se na podrobné grafy a mapy, které ukazují, jak vlastně dopadlo jihlavské referendum. Celá sada výsledků je k dispozici ve vysoké kvalitě v PDF souboru ke stažení Jihlavskému referendu chybělo k platnosti 10 % oprávněných hlasů. Přišlo hlasovat 25 % voličů. To je 9 812 lidí.    Tabulka oficiálních výsledků s počty odpovědí v […]

Referendum – kdy, kde a jak?

pátek 7. 10. od 14:00 do 22:00 a v sobotu 8. 10. od 8:00 do 14:00 Hlasovací lístky dostanete na místě. Hlasovací okrsky jsou stejné jako volby. Místnosti jsou oddělené. V jedné místnosti se volí, ve vedlejší je referendum. Mapa hlasovacích místností zde!

Spalovna vypouští víc toxických látek, než si myslíte.

Málo se to ví a málo se o tom mluví. Spalovny vypouštějí do ovzduší několik stovek chemických látek. Od těch nejjednodušších a neškodných sloučenin až po komplikované toxické sloučeniny. Naprostá většina chemikálií vycházejících z komína spalovny se neměří a nejsou pro ně stanovené žádné emisní limity. Převážně proto, že měření by bylo velmi drahé a […]

Přípravný výbor zajistil kompletní komise pro referendum

V pondělí 5. 9. zmocněnec přípravného výboru oficiálně podal seznamy nominovaných členů hlasovacích komisí referenda. Bylo jich 180. Všechna místa v komisích jsou obsazená. Přípravný výbor má dle zákona možnost do hlasovacích komisí nominovat obyvatele Jihlavy. Komise musí mít minimálně čtyři členy. Z toho zapisovatele dodává magistrát, zbývající tři může dodat přípravný výbor.