Zastupitelstvo hlasovalo proti projednání návrhu na referendum

Zastupitelé na jednání odmítli vyhlásit referendum. Většina jich hlasovala přímo proti jeho vyhlášení. Přitom návrh přípravného výboru byl předán včas, bezvadně a se všemi náležitostmi.

Návrh na vyhlášení referenda měla dle zákona předat zastupitelům k projednání rada města. Rada však v rozporu se zákonem návrh neprojednala a zastupitelům nepředala. Zastupitelstvo však jednohlasně odsouhlasilo uvolnění 2 milionů Kč na konání referenda z městského rozpočtu. „Postup magistrátu je jednoznačně protizákonný. Rada města jde proti více než 4.000 signatářů návrhu, proti zákonu o referendu i proti rozsudku soudu. Je to neskutečná drzost a pošlapání občanských práv a svobod.“ Komentuje výsledek pondělního zastupitelstva Matěj Man, předseda sdružení Společně pro Vysočinu.

Některým zastupitelům se postup rady města také nelíbil, a proto trvali na hlasování o konání referenda již v pondělí, čímž chtěli učinit nápravu protizákonného jednání rady města. Návrh byl proto podán přímo na jednání tzv. „na stůl“. Většina přítomných zastupitelů však hlasovala proti vyhlášení referenda. „Zastupitelstvo může hlasovat proti vyhlášení referenda, ale pouze v případě, že jsou navržené otázky v rozporu se zákonem. Navržené otázky však soud již jednou uznal jako přípustné. Velmi nemile mě překvapuje, že se mnoho zastupitelů napříč partajemi rozhodlo upřít občanům právo na přímou demokracii“ doplňuje Michaela Vodová z iniciativy referenda.

zvukový záznam bodu o referendu z jednání zastupitelstva 
zápis z jednání zastupitelstva
videozáznam z jednání zastupitelstva