Výstavba spalovny odpadů v Jihlavě by měla být celospolečenským tématem. Pojďme si zajistit možnost do věci mluvit!
Politici se již několik let zabývají otázkou plnících se skládek na Vysočině. Vznikla studie ISNOV, ze které nejlépe vyšla obrovská spalovna komunálních odpadů umístěná v Jihlavě. Politici se rozhodli, že spalovna je nejlepším řešením. Obyvatel města, kde by měla spalovna stát, se nikdo na názor neptá. Občané nemají informace ani možnost se do rozhodování zapojit.  Tuto politickou bezohlednost by měl napravit návrh na vyhlášení historicky prvního veřejného referenda v Jihlavě o spalovně a odpadech.
Dvěma hudebními akcemi odstartuje sběr podpisů pod návrh vyhlášení historicky prvního referenda v Jihlavě. V DIODu vystoupí kromě kapel také řečníci referenda, pozván je i zástupce města Jihlavy.
Občané Jihlavy ještě nikdy v historii svobodné České republiky nedostali možnost se přímo vyjádřit k palčivému problému skrze veřejné referendum. Problém spalovny rozděluje jihlavskou společnost. Někteří ji vidí jako ideální zařízení pro řešení odpadové otázky, jiní by raději podpořili třídění i kompostování a nechtějí toxickou zátěž ve svém městě.
Postoj většiny občanů Jihlavy by měl být pro politiky rozhodující. V průzkumu veřejného mínění z podzimu roku 2012, který si nechal kraj Vysočina zpracovat, řeklo 7 z 10 dotázaných, že spalovnu v Jihlavě nechce. Proběhlo několik anket s podobným výsledkem. Primátorovi Jihlavy i hejtmanovi kare byla předána petice signovaná více než tisícovkou občanů, kteří se spalovnou nesouhlasí. Přípravy projektu spalovny však stále pokračují.