Rozsudek – návrh referenda je bezvadný a měl být přijat

Krajský soud v Brně se jednoznačně postavil na stranu iniciativy referenda. Soud označil návrh na konání místního referenda za bezvadný a postup Jihlavského magistrátu za obstrukční.

Soud dokonce nad rámec žaloby uznává za dostatečný i finanční odhad nákladnosti referenda, na kterém magistrát své odmítnutí návrhu mimo jiné také stavěl. Magistrát měl dále problémy s formulací otázek referenda, kde nevěděl, jak jsou vymezeny „veškeré kroky v samostatné působnosti“. Tyto kroky radnice jsou však definovány v zákoně, jehož neznalost soud magistrátu také předkládá. Magistrát obdržel dále od soudu napomenutí, že by neměl blokovat vyhlášení referenda obstrukcemi a příliš přísným výkladem zákona.

„Jsme velmi rádi, že jsme se dovolali práva proti velkopanské magistrátní rétorice. Nyní je vyhlášení referenda v rukou zastupitelů. Žádáme je, aby v rámci svým pravomocí vyhlásili referendum v souběhu s podzimními volbami s ohledem na hospodárnost a vyšší volební účast.“ Komentuje usnesení soudu zmocněnec přípravného výboru referenda Vít Prchal.

Kopie rozsudku brněnského krajského soudu.pdf