Ten, kdo podepsal návrh na vypsání referenda více než jednou, byl obviněn, uznán vinným a vyzván k zaplacení pokuty. Zákon o referendu skutečně hovoří o možnosti udělení pokuty těm, kdo úmyslně vícenásobně podepíší návrh na vypsání téhož referenda. Magistrát města Jihlavy však vzal seznam duplicitních podpisů a bez zjišťování úmyslu či dalších okolností uznal signatáře vinnými a vyměřil pokutu 800 Kč pro ty, kdo podepsali 2x a 1200 Kč pro ty, kteří podepsali 3x. Mnoho lidí se pak obrátilo na přípravný výbor se žádostí o pomoc, protože nechtěli nic a nikoho poškodit, ale pouze si nevzpomněli, že již před několika měsíci návrh podepsali. Někteří pokutu zaplatili, jiní podali odpor načež bylo správní řízení na základě neprokázání úmyslu zastaveno, jiní příkaz bez dalšího vyhodili do koše.

Radnice při obhajování udílení pokut používala vyloženě lživou rétoriku, když zaznívalo, že pokuty ze zákona udělený být musí a podobně. V případě mnoha jiných referend v ČR bylo zaznamenáno spoustu vícenásobných podpisů, ale pokuty uděleny nebyly.

Pročtěte si agresivní rétoriku radnice v kopii příkazu k zaplacení pokuty