Radnice podává kasační stížnost proti rozhodnutí o bezvadném návrhu na referendum

Dle magistrátu podal přípravný výbor pozdě žádost o soudní ochranu při určení bezvadného návrhu a tak nemá právo na soudní ochranu, a rozsudek krajského soudu by měl být zrušen, protože se jím soud neměl vůbec zabývat. Lhůta na podání žádosti o soudní ochranu proti neuznání návrhu na referendum je 10 dní od doručení oznámení o nepřijetí návrhu. Přípravný výbor podal žádost o ochranu v předepsané lhůtě, jenže ve svém právním výroku požaduje rovnou vyhlášení referenda. Po dalších právních konzultacích doplňuje svou žalobu přípravný výbor žádostí o určení bezvadnosti návrhu. Doplnění žaloby přichází na soud po uplynutí desetidenní lhůty. Magistrátní právníci toto vykládají jako opožděné podání, nikoli jako doplnění původní včasné žaloby a žádají zrušení stanoviska o bezvadnosti návrhu. Není bez zajímavosti, že tato kasační stížnost byla podána poté, co proběhlo zasedání zastupitelstva, které mělo na stůl dostat toho času bezvadný návrh na vyhlášení referenda.

Kopie kasační stížnosti, kterou podává magistrát k soudu.pdf