Nejvyšší správní soud se staví za přípravný výbor a vrací spis ke krajskému soudu

NSS ruší dosavadní rozhodnutí a dává referendu další šanci. Celý spis je posouzen, NSS zaujímá právní názor, který je konání referenda nanejvýš nakloněn, ale nemá pravomoc o něm věcně rozhodnout, proto celý spis vrací ke Krajskému soudu. Brněnský krajský soud je vázán právním názorem nejvyššího správního soudu a ve velmi krátké lhůt zahajuje další řízení, ve kterém vydá definitivní stanovisko.

Kopie rozsudku nejvyššího správního sousu, který věc vrací soudu krajskému.pdf