Návrh na referendum jde k soudu

Přípravný výbor Jihlavského referenda podává žalobu ke krajskému soudu v Brně, a žádá jej o soudní ochranu, před druhým nepřijetím návrhu na konání referend ze strany magistrátu města. Postoj Jihlavského magistrátu navíc vnímá přípravný výbor jako zdržovací taktiku, aby referendum nebylo možné uskutečnit v termínu komunálních voleb 10. a 11. října.
„Jihlavští úředníci zásadním způsobem překračují své pravomoci a dělají s přijetím návrhu nestandartní obstrukce. Obáváme, se že hrají o čas, aby se referendum nestihlo vyhlásit s volbami. S každým dalším doplněním návrhu z naší strany může následovat další výzva od magistrátu prakticky do nekonečna. Na takovou hru nehodláme přistoupit, zvlášť ve chvíli kdy se po první magistrátní výzvě k doplnění chybějících podpisů strhla úžasná vlna podpory Jihlavanů a během několika dní jsme obdrželi téměř čtyři sta dalších podpisů. Podali jsme proto žalobu na magistrát města Jihlavy, prostřednictvím které požádáme soud o ochranu proti svévoli jihlavských úředníků.“ Říká Vít Prchal, zmocněnec přípravného výboru referenda.
„Úředníci v této chvíli jasně překračují své pravomoci. Dělá to na nás dojem, že si úředníci přisvojují pravomoci zastupitelstva. Toto by se v žádném případě dít nemělo, tím je směšována pravomoc státní správy a samosprávy. Úředníci v tuto chvíli dle nás neprávem brání přijetí návrhu na referendum, proto hodláme na postup magistrátu v této věci podat stížnost k nadřízenému orgánu, tedy ministerstvu vnitra.“ Vysvětluje další postup Matěj Man, ze Společně pro Vysočinu.

Žalobou požádal přípravný výbor o vyhlášení referenda a později text žaloby doplnil o žádost na uznání návrhu na konání referenda za bezvadný.

Plná kopie podané žaloby na brněnský krajský soud.pdf
Plná kopie doplnění podané žaloby.pdf