Grafické vyhodnocení Jihlavského referenda

Podívejte se na podrobné grafy a mapy, které ukazují, jak vlastně dopadlo jihlavské referendum.
celkova-ucast-graf

Celá sada výsledků je k dispozici ve vysoké kvalitě v PDF souboru ke stažení

Jihlavskému referendu chybělo k platnosti 10 % oprávněných hlasů. Přišlo hlasovat 25 % voličů. To je 9 812 lidí. 

 

celkova-ucast-tabulka

Tabulka oficiálních výsledků s počty odpovědí v součtu a pro jednotlivé otázky. 

porovnani-volby

Počet hlasů oprávněných voličů v obci Jihlava. Porovnání počtu lidí, kteří v referendu hlasovali proti spalovně a počtu lidí, kteří hlasovali v souběžných krajských volbách pro jednu z politických stran, jež získala v obci Jihlava více než 5 % hlasů.

otazky-pomer

Počet hlasů oprávněných voličů v jednotlivých otázkách referenda.

Vyhodnocení pro jednotlivé hlasovací okrsky v Jihlavě. (58 okrsků)ucast-okrskyspalovna-ne

Modrá mapa: čím tmavší, tím vyšší volební účast v referendu vyjádřená v procentech. 
Červená mapa: čím tmavší, tím vyšší procento hlasů proti spalovně (otázka 1)

motivacni-system-ano kvoty

Zelená mapa: čím tmavší, tím vyšší procento hlasů pro motivační systém (otázka 2) 
Hnědá mapa: čím tmavší, tím vyšší procento hlasů pro lepší třídění (otázka 3)

6500 Jihlavanů odmítlo spalovnu v referendu

Přišlo bezmála 10 000 lidí, zaznělo jasné ANO lepšímu třídění

JIHLAVA – V pátek a sobotu proběhlo v Jihlavě historicky první referendum. Rozhodovalo se ve třech otázkách o spalovně a třídění odpadu. K referendum přišlo 9622 lidí, což představuje 25 % oprávněných voličů. Hranice platnosti a závaznosti referenda tak nebyla prolomena o 4 000 hlasů. Jihlavští zastupitelé a úředníci tak mohou výsledky referenda použít jako velmi kvalitní a široký průzkum veřejného mínění, který říká, že Jihlavané nechtějí spalovnu, naopak chtějí, aby město pokračovalo v nastoupeném trendu a dělalo více v oblasti třídění odpadu a motivace pro poctivé třídiče odpadu.

Ačkoliv nebyla zákonná hranice platnosti referenda překročena, jeho konání je velkým úspěchem. K referendu přišlo mnohem více lidí, než kolik přilákala v Jihlavě vítězná strana krajských voleb. Referendum mělo také velký význam pro zvýšení informovanosti Jihlavanů o tom, že výstavba spalovny v Jihlavě je stále ve dvou strategických plánech a že má město ve třídění odpadu a motivaci stále ještě velké rezervy.

 „I když to město Jihlava nejspíš nikdy nepřizná, hnutí kolem referenda mělo významný vliv na dění v odpadovém hospodářství města. Zavádění motivačního systému pro občany, kteří lépe třídí, začalo v reakci na zformování iniciativy referenda, podobně jako zavedení ambiciózního projektu na sběr bioodpadu., říká Klaus Hübner z iniciativy referenda.

„V průběhu kampaně referenda byl politický obrat názoru na spalovnu velmi znatelný. V roce 2013 politici mluvili o tom, že nejlepší řešení je obrovská spalovna pro celý kraj v Jihlavě. Rok 2015 pak přinesl návrhy na malé spalovny rozeseté po Vysočině včetně Jihlavy. No a těsně před referendem jsme z úst politiků a tiskových mluvčí slýchali naše vlastní argumenty, že spalovna nebude mít odbyt pro teplo, a proto půjde Jihlava cestou překladiště a využití volných kapacit ve spalovně Brno, “ komentuje Matěj Man, zástupce přípravného výboru referenda.

Odpor magistrátu i samosprávy k referendu byl velmi silný. Mezi zbraně magistrátní protikampaně patřilo zastrašování lidí, kteří omylem podepsali návrh referenda vícekrát, vysokými pokutami, okázalé ignorování referenda a deklarace, že „magistrát tedy k referendu nepůjde, očerňování lidí z iniciativy referenda, snaha referendum zpolitizovat, nebo jej odvrátit obstrukcemi, kasačními stížnostmi, ale i žalobou u ústavního soudu. Přípravný výbor referenda má ze dneška i smutná svědectví, která potvrzují, že někteří členové komisí voleb přímo vyzývali občany, aby vůbec nechodily do vedlejší místnosti k referendu. 

Prohlášení představitelů města o zbytečnosti referenda a vyhozených penězích z městské kasy se jeví jako absurdní. Sami zástupci magistrátu dlouhodobě nabádali občany, aby k referendu nechodili. V takové situaci není na místě vyčítat přípravnému výboru vyhozené peníze za neplatné referendum. Pokud by závěrečný účet referenda byl skutečně 1.5 milionu Kč, jak magistrát odhaduje, pak uspořádání referenda stálo cca 38 Kč na jednoho oprávněného voliče. Fakticky je to jeden z nejlevnějších způsobů, jak zjistit názor na možnou výstavbu spalovny a nakládání s odpady těch Jihlavanů, kteří chtějí o svém životě ve městě rozhodovat.

Přípravný výbor referenda velmi děkuje všem, kdo v referendu aktivně hlasovali a vyjádřili tak svůj názor. Děkujeme, že máte o své město zájem! Děkujeme také těm, kdo pomáhali se sběrem podpisů, s informační kampaní a vítěznými soudními spory.

Kontaktní osoba: Matěj Man, man.matej@gmail.com, 724 115 436

Aktualizovaný web referenda: https://referendumjihlava.cz/

Příloha: Oficiální výsledky referenda. (pdf)

Tisková zpráva v pdf.

Spalovna vypouští víc toxických látek, než si myslíte.

Málo se to ví a málo se o tom mluví. Spalovny vypouštějí do ovzduší několik stovek chemických látek. Od těch nejjednodušších a neškodných sloučenin až po komplikované toxické sloučeniny.
Naprostá většina chemikálií vycházejících z komína spalovny se neměří a nejsou pro ně stanovené žádné emisní limity. Převážně proto, že měření by bylo velmi drahé a časově náročné. Emisní limity pro spalovny jsou nastavené pouze pro několik málo látek, které se relativně snadno a lacino dají měřit.

Podívejte se na seznam chemických látek v kouři spalovny!chemicke-latky-v-kouri-spaloven

Nákladná vědecká studie analyzovala organické látky v kouři ze spaloven v Německu. Odhalili jich takřka 200. A to je výčet jen organických látek. Neměřily se těžké kovy, oxidy dusíku, síry ani jiné anorganické látky, které spalovny také produkují.

Názvy chemikálií v tabulce jsou anglicky.

Jihlava spalovnu neplánuje. Už je totiž naplánovaná!

Sumisteni-zevo-detaillyšeli jste o tom také? V Jihlavě na Bedřichově by měla vyrůst spalovna odpadů. Ještě není jasné, zda bude spalovat odpad jen z Jihlavy nebo z celého kraje.  Už se o tom hovoří dlouho. Teď je ale čas přestat jen mluvit a rozhodnout.

Možná jste také v poslední době slyšeli některé jihlavské politiky hřímat o tom, že je referendum zcela zbytečné, protože spalovna není v plánu? I my jsme to zaslechli a můžeme dokázat, že tomu tak není. Spalovna odpadů v Jihlavě není v jednom plánu, ale dokonce hned ve dvou. Pokračovat ve čtení “Jihlava spalovnu neplánuje. Už je totiž naplánovaná!”