O spalovně rozhodne 15.000 lidí. S vámi nebo bez Vás?

Podle zákona o referendu v Jihlavě rozhodne 15.000 účastníků hlasování. To je minimum, které musí k hlasování přijít, aby bylo referendum platné. Je to 35 % voličů. To není vpravdě mnoho. Aktivní menšina rozhodne o mlčící většině. 35 % lidí může rozhodnout o kvalitě života dalších 65 %. Budete ti, kdo budou rozhodovat? Nebo se své možnosti dobrovolně vzdáte a necháte to na sousedovi, důchodcích, studentech, aktivistech… Nejít k referendu znamená se dobrovolně podvolit názoru cizích lidí. Jít k referendu znamená spolurozhodovat.

Jihlavská radnice se rozhodla k referendu nejít, bojkotovat ho a doufat, že přijde méně než 15.000 lidí a referendum nebude platné. To se ale konšelé spletli. Referendum s velkou pravděpodobností dle průzkumů veřejného mínění platné bude. Možná se pak zástupci magistrátu budou divit jako lidé v Británii. Právě tam byla mlčící většina v šoku a volala po zrušení referenda, protože s výsledkem nesouhlasí a chce v EU zůstat. To už je ale pozdě. Vzdej se a mlč, nebo přijď a rozhodni!

Spalovna Bedřichov – špatný nápad

Zhorší se kvalita ovzduší – tam, kde má vzniknout spalovna roste teď křoví a tráva. Křoví a tráva neprodukují žádné znečištění. Ba naopak. Na rozdíl od spalovny. Ta produkuje toxické látky a to i v případě že dodržuje veškeré limity. Tráva a křoví nebo spalovna? Ke zhoršení kvality ovzduší dojde, to se nedá popřít. Jako by nestačil Kronospan.

V Jihlavě se bude spalovat odpadu z celého kraje – Ve hře jsou minimálně dvě varianty velikosti spalovny: okresní spalovna cca 20 000 tun dopadu ročně a krajská spalovna cca 200 000 tun odpadu ročně. Obě varianty jsou ve schváleném plánu odpadového hospodářství, obě varianty jsou v souladu s územním plánem. Politik možná tvrdí, že velká spalovna nepřichází v úvahu. To je ale jen nezávazné plkání, které po volbách vezme vítr. Pokud by se dnes někdo rozhodl velkou spalovnu stavět, bude v souladu se všemi strategickými dokumenty a nic jí nebude stát v cestě.

Nebude mít odbyt pro vyrobenou energii – Spalovna Bedřichov by měla dle plánů vyrábět elektřinu. S dodávkami tepla se nepočítá. Je daleko od nejbližší sítě centrálního vytápění. Jihlava navíc nemá síť centrálního vytápění propojenou. Její propojení a dimenzování pro spalovnu by bylo vyšší investicí než spalovna samotná. Výroba elektřiny z odpadu je velmi ztrátová oproti jeho recyklaci. Pálení odpadu je plýtvání cennými surovinami. Za současného stavu si nemůžeme dovolit topit plastem a papírem. Pálit kompost je pak úplné bláznovství.

Spalovna zdraží poplatky za odpad – ekonomika spalovny je na vodě. Finančně vychází nejlépe ty největší spalovny. Čistě ekonomicky by bylo nejvýhodnější v Jihlavě postavit obrovskou spalovnu s kapacitou alespoň 200 000 tun odpadu ročně. Neřídí dnes svět ekonomika? Na co se tedy můžeme těšit? Spalovna okresní velikosti v ČR nikde nestojí. Není jasné, jaká technologie je přijatelná, jaká je pořizovací cena a jak dlouho se bude zařízení odpisovat či splácet. Nikdo nemůže garantovat, jak může výstavba spalovny ovlivnit cenu za likvidaci odpadu. Prohlášení politiků, že budou se spalovnou odpady levnější, je proto  stejně věštěné z křišťálové koule jako prohlášení naše, že spalovna cenu za odpad zdraží. Mimochodem výše poplatku za odpad je politické rozhodnutí a vůbec neodráží reálnou cenu za likvidaci. Pokud by se Jihlavské zastupitelstvo rozhodlo, že odpady v Jihlavě budou zadarmo, nic jim nebrání to prosadit.