Referendum – kdy, kde a jak?

pátek 7. 10. od 14:00 do 22:00 a v sobotu 8. 10. od 8:00 do 14:00

Hlasovací lístky dostanete na místě.

Hlasovací okrsky jsou stejné jako volby.
Místnosti jsou oddělené. V jedné místnosti se volí, ve vedlejší je referendum.

Mapa hlasovacích místností zde!