Archiv pro rubriku: Tiskové zprávy

6500 Jihlavanů odmítlo spalovnu v referendu

Přišlo bezmála 10 000 lidí, zaznělo jasné ANO lepšímu třídění

JIHLAVA – V pátek a sobotu proběhlo v Jihlavě historicky první referendum. Rozhodovalo se ve třech otázkách o spalovně a třídění odpadu. K referendum přišlo 9622 lidí, což představuje 25 % oprávněných voličů. Hranice platnosti a závaznosti referenda tak nebyla prolomena o 4 000 hlasů. Jihlavští zastupitelé a úředníci tak mohou výsledky referenda použít jako velmi kvalitní a široký průzkum veřejného mínění, který říká, že Jihlavané nechtějí spalovnu, naopak chtějí, aby město pokračovalo v nastoupeném trendu a dělalo více v oblasti třídění odpadu a motivace pro poctivé třídiče odpadu.

Ačkoliv nebyla zákonná hranice platnosti referenda překročena, jeho konání je velkým úspěchem. K referendu přišlo mnohem více lidí, než kolik přilákala v Jihlavě vítězná strana krajských voleb. Referendum mělo také velký význam pro zvýšení informovanosti Jihlavanů o tom, že výstavba spalovny v Jihlavě je stále ve dvou strategických plánech a že má město ve třídění odpadu a motivaci stále ještě velké rezervy.

 „I když to město Jihlava nejspíš nikdy nepřizná, hnutí kolem referenda mělo významný vliv na dění v odpadovém hospodářství města. Zavádění motivačního systému pro občany, kteří lépe třídí, začalo v reakci na zformování iniciativy referenda, podobně jako zavedení ambiciózního projektu na sběr bioodpadu., říká Klaus Hübner z iniciativy referenda.

„V průběhu kampaně referenda byl politický obrat názoru na spalovnu velmi znatelný. V roce 2013 politici mluvili o tom, že nejlepší řešení je obrovská spalovna pro celý kraj v Jihlavě. Rok 2015 pak přinesl návrhy na malé spalovny rozeseté po Vysočině včetně Jihlavy. No a těsně před referendem jsme z úst politiků a tiskových mluvčí slýchali naše vlastní argumenty, že spalovna nebude mít odbyt pro teplo, a proto půjde Jihlava cestou překladiště a využití volných kapacit ve spalovně Brno, “ komentuje Matěj Man, zástupce přípravného výboru referenda.

Odpor magistrátu i samosprávy k referendu byl velmi silný. Mezi zbraně magistrátní protikampaně patřilo zastrašování lidí, kteří omylem podepsali návrh referenda vícekrát, vysokými pokutami, okázalé ignorování referenda a deklarace, že „magistrát tedy k referendu nepůjde, očerňování lidí z iniciativy referenda, snaha referendum zpolitizovat, nebo jej odvrátit obstrukcemi, kasačními stížnostmi, ale i žalobou u ústavního soudu. Přípravný výbor referenda má ze dneška i smutná svědectví, která potvrzují, že někteří členové komisí voleb přímo vyzývali občany, aby vůbec nechodily do vedlejší místnosti k referendu. 

Prohlášení představitelů města o zbytečnosti referenda a vyhozených penězích z městské kasy se jeví jako absurdní. Sami zástupci magistrátu dlouhodobě nabádali občany, aby k referendu nechodili. V takové situaci není na místě vyčítat přípravnému výboru vyhozené peníze za neplatné referendum. Pokud by závěrečný účet referenda byl skutečně 1.5 milionu Kč, jak magistrát odhaduje, pak uspořádání referenda stálo cca 38 Kč na jednoho oprávněného voliče. Fakticky je to jeden z nejlevnějších způsobů, jak zjistit názor na možnou výstavbu spalovny a nakládání s odpady těch Jihlavanů, kteří chtějí o svém životě ve městě rozhodovat.

Přípravný výbor referenda velmi děkuje všem, kdo v referendu aktivně hlasovali a vyjádřili tak svůj názor. Děkujeme, že máte o své město zájem! Děkujeme také těm, kdo pomáhali se sběrem podpisů, s informační kampaní a vítěznými soudními spory.

Kontaktní osoba: Matěj Man, man.matej@gmail.com, 724 115 436

Aktualizovaný web referenda: http://referendumjihlava.cz/

Příloha: Oficiální výsledky referenda. (pdf)

Tisková zpráva v pdf.

Jihlava spalovnu neplánuje. Už je totiž naplánovaná!

Sumisteni-zevo-detaillyšeli jste o tom také? V Jihlavě na Bedřichově by měla vyrůst spalovna odpadů. Ještě není jasné, zda bude spalovat odpad jen z Jihlavy nebo z celého kraje.  Už se o tom hovoří dlouho. Teď je ale čas přestat jen mluvit a rozhodnout.

Možná jste také v poslední době slyšeli některé jihlavské politiky hřímat o tom, že je referendum zcela zbytečné, protože spalovna není v plánu? I my jsme to zaslechli a můžeme dokázat, že tomu tak není. Spalovna odpadů v Jihlavě není v jednom plánu, ale dokonce hned ve dvou. Celý příspěvek

Přípravný výbor zajistil kompletní komise pro referendum

V pondělí 5. 9. zmocněnec přípravného výboru oficiálně podal seznamy nominovaných členů hlasovacích komisí referenda. Bylo jich 180. Všechna místa v komisích jsou obsazená.
Přípravný výbor má dle zákona možnost do hlasovacích komisí nominovat obyvatele Jihlavy. Komise musí mít minimálně čtyři členy. Z toho zapisovatele dodává magistrát, zbývající tři může dodat přípravný výbor. Celý příspěvek

Nové skutečnosti nenastaly, přesto zastupitelé změnili názor a posílají referendum opět k soudu

Tisková zpráva přípravného výboru referenda a Společně pro Vysočinu ze dne 23. 10. 2015.

Jihlava – Přesto, že nenastaly žádné nové skutečnosti, bylo na včerejšek svoláno mimořádné zasedání Zastupitelstva města Jihlavy, aby po měsíci opětovně projednalo stejný návrh na podání ústavní stížnosti proti soudním vyhlášení místního referenda o odpadech a spalovně odpadů. Zatímco na zasedání 22. září nebylo podání stížnosti schváleno, včera na druhý pokus se již pro návrh našla nejtěsnější většina 19 hlasů. Jihlavská radnice tedy pokračuje ve svém obstrukčním tažení proti konání referenda a ústavní stížnost v nejbližších dnech podá i přesto, že pod návrhem na vyhlášení referenda je podepsáno více než 4.500 Jihlavanů a soud jeho konání již třikrát potvrdil.

Celý příspěvek

Jihlavské referendum o spalovně a odpadech na plné čáře zvítězilo v soudní bitvě s magistrátem

JIHLAVA – Nejvyšší správní soud včera zamítl odvolání magistrátu města Jihlavy, ve kterém úředníci opět napadli nárok na vyhlášení referenda o spalovně a odpadech. Proti tomuto rozhodnutí již není možné se odvolat. Jihlavané tak budou moci s konečnou platností historicky poprvé rozhodnout v referendu. Například o tom, zda v Jihlavě může vyrůst spalovna odpadů a zda mají být zavedeny vyšší kvóty pro recyklaci. Soud potvrdil vyhlášení referenda společně s podzimními volbami do krajského zastupitelstva v roce 2016.

Celý příspěvek