Archiv pro rubriku: Články k odpadům

Spalovna vypouští víc toxických látek, než si myslíte.

Málo se to ví a málo se o tom mluví. Spalovny vypouštějí do ovzduší několik stovek chemických látek. Od těch nejjednodušších a neškodných sloučenin až po komplikované toxické sloučeniny.
Naprostá většina chemikálií vycházejících z komína spalovny se neměří a nejsou pro ně stanovené žádné emisní limity. Převážně proto, že měření by bylo velmi drahé a časově náročné. Emisní limity pro spalovny jsou nastavené pouze pro několik málo látek, které se relativně snadno a lacino dají měřit.

Podívejte se na seznam chemických látek v kouři spalovny!chemicke-latky-v-kouri-spaloven

Nákladná vědecká studie analyzovala organické látky v kouři ze spaloven v Německu. Odhalili jich takřka 200. A to je výčet jen organických látek. Neměřily se těžké kovy, oxidy dusíku, síry ani jiné anorganické látky, které spalovny také produkují.

Názvy chemikálií v tabulce jsou anglicky.

Jihlava spalovnu neplánuje. Už je totiž naplánovaná!

Sumisteni-zevo-detaillyšeli jste o tom také? V Jihlavě na Bedřichově by měla vyrůst spalovna odpadů. Ještě není jasné, zda bude spalovat odpad jen z Jihlavy nebo z celého kraje.  Už se o tom hovoří dlouho. Teď je ale čas přestat jen mluvit a rozhodnout.

Možná jste také v poslední době slyšeli některé jihlavské politiky hřímat o tom, že je referendum zcela zbytečné, protože spalovna není v plánu? I my jsme to zaslechli a můžeme dokázat, že tomu tak není. Spalovna odpadů v Jihlavě není v jednom plánu, ale dokonce hned ve dvou. Celý příspěvek

Co navrhujeme místo spalovny a skládkování 2

Zde najdete pokračování odkazů na články, které nám Jihlavanům mohou dát mnoho inspirace při zvažování vhodnějších variant nakládání s odpady než je stavba a provoz spalovny či skládkování v současném rozsahu.

Byla dokončena jedna z největších bioplynových stanic

bioplynka_nejJedna z největších bioplynových stanic zpracujících kuchyňské odpady byla právě dostavěna v britském Walesu. Zařízení stálo v přepočtu téměř 250 milionů korun. Zpracuje ročně přes 22 000 tun kuchyňského odpadu, vyprodukuje tak 1MW energie. Zbytek po zplyňování poslouží jako hnojivo místnímu farmáři. Škoda, že v Jihlavě zatím neexistuje možnost separovat kuchyňský odpad.

Zdroj: http://www.letsrecycle.com/news/latest-news/compost/work-completed-on-2018wales2019-largest2019-food-waste-ad

Celý příspěvek

Jak na spraveldivé poplatky za odpad na sídlišti?

Systém elektronických kontejnerů sídliště Lankow, Schwerin, Německo

Schwerin je hlavním městem spolkové republiky Meklenbursko-Přední Pomořansko na severu Německa se 100 000 obyvateli. Mezi lety 1995 a 2000 zavedlo město několik pilotních projektů pro snížení produkce komunálního odpadu. Jednou z úspěšných kampaní bylo zavedení systému elektronických kontejnerů na sídlišti Lankow s 11 000 obyvateli žijícími v 1 250 podlažních bytových domech. Projekt byl již vyhodnocen a tento nový systém sběru odpadu je v lokalitě široce implementován.

Celý příspěvek