Staňte se členem komise! Referendu to pomůže, vy si vyděláte.

Nechte se nominovat do hlasovací komise jihlavského referenda. Hlasování se bude konat společně s volbami ve dnech 7 a 8 října 2016
Posledních 60 míst! Nominace uzavíráme 29. 8.

Vydělejte si 1.300 Kč – 1.500 Kč za tři půldny (školení 27. 9., volby 7. 10 odpoledne/večer, volby 8. 10 dopoledne). Podmínkou pro nominaci do komise je trvalé bydliště v Jihlavě (dle občanského průkazu) a věk nad 18 let. V komisích referenda budou 4 členové, z toho až 3 můžeme nominovat my (přípravný výbor). V každé komisi je 2 x pozice člen komise s odměnou 1.300 Kč a 1x předseda komise s odměnou 1.500 Kč (zapisovatele nominuje magistrát města).

Proto neváhejte, vyberte si konkrétní komisi (adresu hlasovací místnosti) a zaregistrujte se na e-mailu: okrskyjihlava@seznam.cz.

Aktuální seznam okrsků s volnými místy je zde 

My vaše kontaktní údaje předáme magistrátu města Jihlavy, ten Vás kontaktuje a bude s Vámi dále komunikovat včetně vyplacení odměn.
Do e-mailu uveďte:
Jméno:                                                         Příjmení:
Trvalé bydliště:                                          Datum narození:
e-mail:                                                         Telefon:
adresu, nebo číslo hlasovací komise, kam chcete nominovat:

Mapa volebních okrsků a hlasovacích místností  je k dispozici na webu magistrátu města.

Zaslané údaje nebudeme poskytovat nikomu jinému než jednorázově magistrátu města na předepsaném formuláři pro nominaci členů do volebních komisí.

Referendum letos na podzim už nemůže nic zastavit. Ústavní soud se postavil za občany, pokáral i podřízené soudy

Ačkoli se jihlavští zastupitelé rozhodli bojovat proti referendu i na půdě ústavního soudu, opět neuspěli. Referendum již tedy není možné zpochybnit ani jinak napadnout. Kvůli obstrukcím jihlavských úředníků a zastupitelů se referendum může uskutečnit až s dvouletým zpožděním oproti původnímu plánu. I přes to je stále aktuální a jeho otázky stále nejsou uspokojivě vyřešené.

Celý příspěvek

Nové skutečnosti nenastaly, přesto zastupitelé změnili názor a posílají referendum opět k soudu

Tisková zpráva přípravného výboru referenda a Společně pro Vysočinu ze dne 23. 10. 2015.

Jihlava – Přesto, že nenastaly žádné nové skutečnosti, bylo na včerejšek svoláno mimořádné zasedání Zastupitelstva města Jihlavy, aby po měsíci opětovně projednalo stejný návrh na podání ústavní stížnosti proti soudním vyhlášení místního referenda o odpadech a spalovně odpadů. Zatímco na zasedání 22. září nebylo podání stížnosti schváleno, včera na druhý pokus se již pro návrh našla nejtěsnější většina 19 hlasů. Jihlavská radnice tedy pokračuje ve svém obstrukčním tažení proti konání referenda a ústavní stížnost v nejbližších dnech podá i přesto, že pod návrhem na vyhlášení referenda je podepsáno více než 4.500 Jihlavanů a soud jeho konání již třikrát potvrdil.

Celý příspěvek

Jihlavské referendum o spalovně a odpadech na plné čáře zvítězilo v soudní bitvě s magistrátem

JIHLAVA – Nejvyšší správní soud včera zamítl odvolání magistrátu města Jihlavy, ve kterém úředníci opět napadli nárok na vyhlášení referenda o spalovně a odpadech. Proti tomuto rozhodnutí již není možné se odvolat. Jihlavané tak budou moci s konečnou platností historicky poprvé rozhodnout v referendu. Například o tom, zda v Jihlavě může vyrůst spalovna odpadů a zda mají být zavedeny vyšší kvóty pro recyklaci. Soud potvrdil vyhlášení referenda společně s podzimními volbami do krajského zastupitelstva v roce 2016.

Celý příspěvek